Kółko Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie zostało założone w 1958 roku. Nasz organizacja to kółko rolnicze wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000195055.
Zadania KR KGW, jego strukturę i kompetencje poszczególnych organów reguluje statut z 9 stycznia 2023 r. oraz Regulamin Koła Gospodyń Wiejskich

ZARZĄD KÓŁKA ROLNICZEGO KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W CHWASZCZYNIE:

1. Jolanta Wiercińska – Prezes / Członek KR Koła Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie od 2011 roku

2.  Barbara Myszk-Herrmann – Wiceprezes / Członek KR Koła Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie od 2002 roku

3. Magdalena Matwiejczyk – Sekretarz / Członek KR Koła Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie od 2015 roku

4. Anna Barsowska – Członek Zarządu/ Członek KR Koła Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie od 1976 roku

5. Joanna Jażdżewska – Członek Zarządu/ Członek KR Koła Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie od

6. Justyna Andrzejczak – Członek Zarządu/ Członek KR Koła Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie od