Koło Gospodyń Wiejskich

CHWASZCZYNO

Kółko Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie zostało założone w 1958 roku. Obecnie jest stowarzyszeniem wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000195055.


Zadania KR KGW, jego strukturę i kompetencje poszczególnych organów reguluje statut z 16 grudnia 2016 r. oraz Regulamin Koła Gospodyń Wiejskich.

ZARZĄD KÓŁKA ROLNICZEGO KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W CHWASZCZYNIE:

1. Barbara Myszk-Herrmann - Prezes / Członek KR Koła Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie od 2002 roku

 

2. Aleksandra Nosel – Wiceprezes / Członek KR Koła Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie od 2014 roku

 

3. Joanna Gutowska – Skarbnik / Członek KR Koła Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie od 2002 roku

 

4. Magdalena Matwiejczyk – Sekretarz / Członek KR Koła Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie od 2015 roku

 

5. Danuta Jastrzębska - Członek Zarządu / Członek KR Koła Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie od 1996 roku

 

 6. Ewa Madziąg - Członek Zarządu/ Członek KR Koła Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie od 2016 roku

 

 7. Anna Barsowska - Członek Zarządu/ Członek KR Koła Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie od 1976 roku