Koło Gospodyń Wiejskich

CHWASZCZYNO

Kółko Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie zostało założone w 1958 roku. Obecnie jest stowarzyszeniem wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000195055.


Zadania KR KGW, jego strukturę i kompetencje poszczególnych organów reguluje statut z 16 grudnia 2016 r. oraz Regulamin Koła Gospodyń Wiejskich.

ZARZĄD KÓŁKA ROLNICZEGO KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W CHWASZCZYNIE:

1. Jolanta Wiercińska - Prezes / Członek KR Koła Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie od 2011 roku

 

2.  Barbara Myszk-Herrmann – Wiceprezes / Członek KR Koła Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie od 2002 roku

 

3. Magdalena Matwiejczyk – Sekretarz / Członek KR Koła Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie od 2015 roku

 

4. Anna Barsowska - Członek Zarządu/ Członek KR Koła Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie od 1976 roku

 

5. Joanna Jażdżewska - Członek Zarządu/ Członek KR Koła Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie od 

 

 6. Justyna Andrzejczak - Członek Zarządu/ Członek KR Koła Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie od