Koło Gospodyń Wiejskich

CHWASZCZYNO

Rok 2015 – był 57-rokiem działalności naszej organizacji.

 

W historii KGW Chwaszczyno zapisał się jako kolejny rok aktywnej pracy członkiń, a mianowicie:

 

1. prezentacje i promocja koła:

 • promocja kultury Kaszub i gminy Żukowo na Dolnym Śląsku /występ zespołu KASZUBKI na Zamku Grodziec k. Zagrodna/;
 • promocja kultury Kaszub i gminy Żukowo w Wielkopolsce /występ zespołu KASZUBKI w Niechanowie k.Gniezna/;
 • promocja Gminy Żukowo w Saint Junien we Francji podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego /wyjazd zorganizowany przez UG Żukowo. Koło reprezentowały Justyna Szumlas i Krystyna Piernicka/;
 • prezentacja koła przed kamerami gdańskiego ośrodka TVP – program red. Karoliny Raszei „TEDË JO” /zespół „Kaszubki”, formacja taneczna „Rosa”, kółko hafciarskie, grupa kabaretowa/;
 • prezentacja koła podczas II Sabatu Kaszubskiego w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie /zespół „Kaszubki”, formacja taneczna „Rosa”, grupa kabaretowa/;
 • występ członkiń koła /Zespół „Kaszubki” i Grupa Kabaretowa/ podczas spotkania  z okazji Dnia Kobiet dla członkiń KGW z terenu gm. Szemud w Kielnie;  
 • prezentacja haftu kaszubskiego w programie TVP Gdańsk „Panorama Dnia” /przedstawicielki kółka hafciarskiego – Salomea Rzeszewicz i Wanda Krzymińska/;
 • prezentacja tradycyjnych potraw kuchni kaszubskiej na kampusie Uniwersytetu Gdańskiego, w ramach projektu „Kaszubskie smaki na kampusie” /Barbara Myszk – Herrmann, Anna Tesmer, Teresa Młyńska, Aleksandra Nosel/;
 • prezentacja koła podczas festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w Zespole Szkół w Chwaszczynie /Zespół „Kaszubki”, formacja taneczna „Rosa”/;
 • prezentacja koła podczas Dożynek Parafialnych/VI Festynu Kaszubskiego w Chwaszczynie /Zespół „Kaszubki", Grupa Kabaretowa, Formacja Taneczna „Rosa”, Kółko Hafciarskie, stoisko kulinarne oraz pokaz pieczenia chleba w wykonaniu Aleksandry Nosel/;
 • prezentacja koła podczas XII Dni  Powiatu Kartuskiego w Chmielnie /formacja taneczna „Rosa”, kółko hafciarskie/;
 • prezentacja koła podczas Dożynek Gminnych w Szemudzie /formacja taneczna „Rosa”, kółko hafciarskie, grupa kabaretowa/;
 • wywiad dotyczący pracy i osiągnięć koła dla Magazynu Nowoczesnego Rolnika „Strefa Agro”. Wywiadu udzieliła Barbara Myszk-Herrmann;
 • wywiad dotyczący pracy i osiągnięć koła dla ogólnopolskiego portalu KGW „Moje KGW” – redaktor. Ewa Łusiak. Prezentacji koła dokonał zarząd, członkinie kółka hafciarskiego oraz zespół „Kaszubki”;
 • wywiad dotyczący pracy KGW Chwaszczyno dla ogólnopolskiego wydania „Gościa Niedzielnego” – redaktor Agata Puścikowska. Wywiadu udzieliła Danuta Jastrzębska.
 • publikacja opracowanych przez nasze członkinie materiałów w wydawnictwie „Moje KGW”. Materiał dotyczący prezentacji ogólnej KGW Chwaszczyno – autorstwa Danuty Jastrzębskiej, materiał dotyczący haftu kaszubskiego i chwaszczyńskiego – autorstwa Salomei Rzeszewicz. Przygotowany przez nasze koleżanki materiał został zamieszczony również na ogólnopolskim portalu KGW;
 • ukazanie się obszernego materiału o KGW Chwaszczyno w marcowym numerze miesięcznika „Pomerania”. Artykuł autorstwa Tomasza Fopke.


2. edukacja:

 • warsztaty rękodzieła artystycznego – edycja wiosenna temat przewodni  „Wielkanoc”, edycja jesienna temat przewodni „Boże Narodzenie/17 osób/.
 • kurs języka kaszubskiego /wykładowca Tomasz Fopke/ - w zajęciach uczestniczyło 27 osób.3. turnieje i konkursy:

 • udział członkiń w kolejnej edycji konkursu wewnętrznego koła, na najciekawszy i najpiękniejszy ogród, rozgrywany pod hasłem „Więcej owoców, warzyw i kwiatów" /laureatką konkursu w roku 2015 została p. Elżbieta Połom/;
 • udział koła w XIII Gminnym Turnieju KGW gm. Żukowo /Grand Prix/.


4. turystyka i kultura:

 • wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni na spektakl „GREASE" /17 osób/;
 • wycieczka 2-dniowa – Ziemia Pomorska /51 osób/;
 • wycieczka 8-dniowa – Kotlina Kłodzka i Czechy /49 osób/.


5. praca społeczna i wolontaryjna koła:

 • włączenie się koła w przygotowanie poczęstunku dla uczestników Orszaku Trzech Króli w Żukowie;
 • włączenie się w organizację i przygotowanie pieszej pielgrzymki do Sianowa;
 • włączenie się w organizację Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w Zespole Szkół w Chwaszczynie;
 • włączenie się w organizację Dożynek Parafialnych, połączonych z VI Festynem Kaszubskim w Chwaszczynie;
 • zaangażowanie się w organizację uroczystości odsłonięcia i poświęcenia odnowionego obelisku, poświęconego ofiarom II wojny światowej z Gromady Chwaszczyno.
 • rozpoczęcie współpracy KGW Chwaszczyno z  wydawnictwem „CHWASZCZYNO.PL” /członkinie koła – Danuta Jastrzębska, Barbara Myszk – Herrmann, Agnieszka Myszk/


6. imprezy wewnętrzne koła:

 • spotkanie z okazji Dnia Kobiet /Remiza OSP Chwaszczyno/;
 • spotkanie opłatkowe członkiń koła /restauracja Orchidea-R/.

 

Tak jak w latach poprzednich – w roku 2015 członkinie KGW Chwaszczyno nadal realizowały się i rozwijały swoje pasje w działających w strukturach koła komórkach.

A tak prezentują się dokonania poszczególnych grup:

Zespół Wokalny „Kaszubki":

 • oprawa muzyczna kaszubskich Mszy Św. i uroczystości religijnych – 10-krotnie /Chwaszczyno, Gdańsk-Osowa, Sopot, Mściszewice, Wejherowo/;
 • występ podczas Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w Zespole Szkół w Chwaszczynie/;
 • prezentacja zespołu podczas Dożynek  Parafialnych/VI Festynu Kaszubskiego w Chwaszczynie;
 • przeglądy chórów i zespołów wokalnych – 2-krotnie /XIII Zjazd Kaszubskich Śpiewaków w Kosakowie; XII Ogólnopolski Festiwal Folklorystyczny „Krajobrazy Sceny Ludowej” w Czarnem k. Szczecinka. Festiwal miał charakter konkursu. Udział  w festiwalu przyniósł zespołowi duży sukces, a mianowicie III miejsce w kategorii zespołów śpiewaczych. Jest to dla KASZUBEK spore osiągnięcie, ponieważ w konkursie w tej kategorii brało udział 25 zespołów z terenu całej Polski/;
 • promocja regionu Kaszub poza woj. pomorskim  – 2-krotnie  /prezentacja zespołu na Dolnym Śląsku podczas imprezy promującej dolnośląskie pszczelarstwo -  „Święta Kwitnących Lip” na Zamku Grodziec; występ zespołu w Niechanowie k. Gniezna /woj. wielkopolskie/ podczas III Przeglądu Zespołów Wokalnych z Terenu Wielkopolski/;
 • prezentacje zespołu podczas imprez środowiskowych – 4-krotnie /”Spotkanie z Kulturą Kaszub” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni; Spotkanie z okazji Dnia Kobiet dla członkiń KGW z terenu gm. Szemud w Kielnie; Uroczystość poświęcenia odnowionego obelisku postawionego ku pamięci mieszkańców Gromady Chwaszczyno, poległych i pomordowanych podczas II wojny światowej w     Chwaszczynie; Jarmark Bożonarodzeniowy w Żukowie/;
 • prezentacje podczas imprez okolicznościowych – 2-krotnie /Kielno; Skoczkowo /gm. Sulęczyno/;
 • reprezentowanie KGW Chwaszczyno – 2-krotnie /prezentacja przed kamerami gdańskiego ośrodka TVP – nagranie materiału do programu red. Karoliny Raszei „TEDË JO”; II Sabat Kaszubski w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie/;
 • nagranie płyty z kolędami kaszubskimi autorstwa twórców z Chwaszczyna „Kolędy z Kaszub – Chwaszczińskô Kòlãda”.

 

Pozostałe wydarzenia w życiu zespołu:

 • udział delegacji zespołu w imprezie promocyjnej „Śpiewnika Kaszubskiego” p. Marzeny Graczyk w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie;
 • organizacja /przygotowanie poczęstunku/ spotkania opłatkowego dla członków Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w Chwaszczynie;
 • przygotowanie poczęstunku dla uczestników pieszej pielgrzymki z Oliwy do Wejherowa;
 • promocja płyty „Kolędy z Kaszub – Chwaszczińskô Kòlãda” – wywiad dla Radia KASZËBE /D.Jastrzębska/, publikacje w mediach lokalnych, gminnych i powiatowych /portale internetowe, wydawnictwa prasowe/.

Kółko Hafciarskie:

 • ekspozycje prac – 5-krotnie /Dożynki Parafialne/VI Festyn Kaszubski w Chwaszczynie; pokonkursowa wystawa prac w Żukowie; Muzeum Kaszubskie w Kartuzach; XII Dni Powiatu Kartuskiego w Chmielnie; Dożynki Gminne w Szemudzie/;
 • ekspozycje prac połączone z wykładami na temat haftu kaszubskiego – 2-krotnie /Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gdańsku – Osowej; Przedszkole SMOCZEK w Chwaszczynie/;
 • udział w XX Konkursie Haftu Kaszubskiego w Linii /II miejsce dla pań: Anny Bardowskiej, Marii Dunst, Wandy Krzymińskiej i Salomei Rzeszewicz; wyróżnienie dla pani Ireny Płottke/;
 • reprezentowanie KGW Chwaszczyno – 2-krotnie /ekspozycja prac przed kamerami gdańskiego ośrodka TVP – nagranie materiału do programu red. Karoliny Raszei „TEDË JO”; ekspozycja prac na potrzeby prezentacji koła dla portalu „Moje KGW”/;
 • udział w programie TVP Gdańsk „Panorama Dnia" – prezentacja haftu kaszubskiego oraz rozmowa o tradycjach  wielkanocnych Kaszub.
 • wystawa prac w Saint Junien we Francji.

 

Grupa Kabaretowa:

 • reprezentowanie KGW Chwaszczyno – 2-krotnie /występ przed przed kamerami gdańskiego ośrodka TVP – nagranie materiału do programu red. Karoliny Raszei „TEDË JO”; występ podczas II Sabatu Kaszubskiego w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie/; 
 • występ podczas spotkania z okazji Dnia Kobiet członkiń KGW gminy Szemud w Kielnie /dwie scenki/;
 • prezentacja grupy podczas Dożynek Parafialnych/VI Festynu Kaszubskiego w Chwaszczynie;
 • występ podczas Dożynek Gminnych w Szemudzie.

 

Formacja Taneczna „Rosa”:

 • reprezentowanie KGW Chwaszczyno – 3-krotnie /występ przed przed kamerami gdańskiego ośrodka TVP – nagranie materiału do programu red. Karoliny Raszei „TEDË JO”; występ podczas II Sabatu Kaszubskiego w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie/;  reprezentowanie koła  w turniejowej konkurencji „taniec” XIII-go Gminnego Turnieju KGW w Żukowie/;
 • udział w precastingu do programu „Mam Talent” stacji telewizyjnej TVN;
 • prezentacja podczas Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w Zespole Szkół w Chwaszczynie;
 • prezentacja podczas XII Dni Powiatu Kartuskiego w Chmielnie;
 • występ podczas Dożynek Parafialnych/VI Festynu Kaszubskiego w Chwaszczynie;
 • występ podczas Dożynek Gminnych w Szemudzie.

 

Tak przedstawia się całokształt dokonań członkiń koła w roku 2014. Więcej informacji i szczegółów znajduje się w zakładce „aktualności".
/opracowanie: D.J./