Koło Gospodyń Wiejskich

CHWASZCZYNO

Rok 2014 – był 56-rokiem działalności naszej organizacji.

 

Był to dla naszego stowarzyszenia rok dużych i ważnych zmian - KGW Chwaszczyno zaczęło bowiem funkcjonować w oparciu o nowy Statut – opracowany przez kol. A.Myszk, zatwierdzony w dniu 17.07.2014 r. przez Walne Zebranie członkiń KGW w Chwaszczynie i zarejestrowany przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 19.09.2014 r. /pełna treść dokumentu w zakładce –„Zarząd"/

 

W historii koła zapisał się jako kolejny rok aktywnej pracy członkiń, a mianowicie:

 

1. prezentacje i promocja koła:

 

 • wyjazd reprezentacji koła /zespół Kaszubki, przedstawicielki kółka hafciarskiego/ na Dolny Śląsk na Śląskie Święto Pieśni na Zamku Grodziec. Wyjazd odbył się na zaproszenie kasztelana zamku p. Zenona Bernackiego /20 osób/;
 • wyjazd licznej grupy członkiń koła /Zespół „Kaszubki", Formacja Taneczna, przedstawicielki Kółka Hafciarskiego/ do Lubochni w woj. łódzkim na VI Lubocheński Festiwal Masła. Zaproszenie skierowały do nas władze samorządowe gminy Lubochnia i powiatu tomaszowskiego, a także zaprzyjaźnione z nami koło z Tarnowskiej Woli /28 osób/;
 • udział reprezentacji koła /Zespół „Kaszubki", przedstawicielki Kółka Hafciarskiego oraz członkinie koła/ w IV Ogólnopolskim Zjeździe Kół Gospodyń i Innych Organizacji Kobiecych z Terenów Wiejskich w Licheniu /34 osoby/;
 • występ członkiń koła /Grupy Kabaretowej/ podczas XX Festynu Kultury Kaszubskiej i Religijnej w Gościcinie;
 • występ członkiń koła /Zespołu „Kaszubki"/ podczas Wielkiego Festynu Rodzinnego, inaugurującego Dni Otwarte Funduszy Europejskich w woj. pomorskim, w 10-tą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Występ miał miejsce na zaproszenie Marszałka Województwa Pomorskiego p. Mieczyslawa Struka;
 • prezentacja bogatego programu artystycznego podczas V Festynu Kaszubskiego w Chwaszczynie /Zespół „Kaszubki", Grupa Kabaretowa, Formacja Taneczna, Kółko Hafciarskie/;
 • prezentacja koła podczas VII Targów Organizacji Pozarządowych Powiatu Kartuskiego „Witaj Jesień" w Kartuzach /Formacja Taneczna, Grupa Kabaretowa, Kółko Hafciarskie/;
 • prezentacja koła w gdyńskiej szkole salsy – Akademii Tańca i Ruchu „The Salsa Kings" /głównym celem spotkania było przybliżenie uczniom szkoły salsy kaszubskich tradycji i zwyczajów wielkanocnych oraz wspólne tworzenie pisanek/;
 • wywiad dotyczący pracy i osiągnięć koła dla kwartalnika „Modna Gospodyni" – redaktor. Karolina Kasperek. Prezentacji koła dokonał zarząd, członkinie kółka hafciarskiego oraz zespół Kaszubki;
 • wywiad dotyczący pracy i osiągnięć koła dla „Magazynu Kobiecego" – redaktor Ewa Wiśniewska. Prezentacji koła dokonał zarząd, przedstawicielki zespołu Kaszubki oraz kółka hafciarskiego.


2. edukacja:

 

 • przeprowadzenie warsztatów kulinarnych – „Poznajemy Kaszuby od Kuchni – zwyczaje i potrawy bożonarodzeniowe na Kaszubach"– w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni.


3. turnieje i konkursy:

 

 • udział członkiń w kolejnej edycji konkursu wewnętrznego koła, na najciekawszy i najpiękniejszy ogród, rozgrywany pod hasłem „Więcej owoców, warzyw i kwiatów" /laureatką konkursu w roku 2014 została p. Teresa Secke/;
 • udział koła w XII Gminnym Turnieju KGW gm. Żukowo /I miejsce w konkurencji taniec – reprezentacja wykonała taniec współczesny do utworu M.Jacksona „Thriller"/.


4. turystyka i kultura:

 

 • wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni na spektakl „CHŁOPI" na podstawie powieści Władysława Reymonta;
 • wycieczka 1-dniowa na przejazd koleją drezynową na trasie Kolbudy – Niestępowo /48 osób/;
 • wycieczka 7-dniowa – Ziemia Świętokrzyska /49 osób/;
 • wyjazd na koncert zespołu KOMBII - organizator UG Żukowo.


5. praca społeczna i wolontaryjna koła:

 

 • włączenie się w organizację i przygotowanie pieszej pielgrzymki do Sianowa;
 • przygotowanie poczęstunku dla pieszej pielgrzymki z Gdyni do Częstochowy /dzięki wsparciu sponsorów oraz z udziałem naszego wkładu własnego/;
 • włączenie się w organizację V Festynu Kaszubskiego w Chwaszczynie;


6. imprezy wewnętrzne koła:

 

 • spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Restauracji Wanoga. Podczas spotkania wielu cennych porad udzieliły nam zaproszone dietetyczka i instruktorka fitness;
 • spotkanie opłatkowe członkiń koła /restauracja Orchidea-R/.

Tak jak w latach poprzednich – w roku 2014 członkinie KGW Chwaszczyno nadal realizowały się i rozwijały swoje pasje w działających w strukturach koła komórkach.

 

A tak prezentują się dokonania poszczególnych grup:

 

Zespół Wokalny „Kaszubki":

 

 • oprawa muzyczna kaszubskich Mszy Św., spotkań i uroczystości religijnych – 10-krotnie /Chwaszczyno, Gdańsk-Osowa, Wejherowo/;
 • występy podczas festynów – 2-krotnie /Chwaszczyno, Gdańsk/;
 • prezentacja zespołu podczas dożynek gminnych w gminie Przywidz;
 • przeglądy chórów i zespołów wokalnych – 3-krotnie /Gniewino, Dębogórze i Licheń w woj. wielkopolskim, gdzie zespół zajął III miejsce w IV Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Artystycznych z Terenów Wiejskich/;
 • prezentacja zespołu na Dolnym Śląsku podczas Śląskiego Święta Pieśni na Zamku Grodziec;
 • reprezentowanie KGW Chwaszczyno podczas VII Lubocheńskiego Festiwalu Masła w Lubochni w woj. Łódzkim;
 • prezentacje zespołu podczas imprez środowiskowych – 4-krotnie /Reda, Kielno, Chwaszczyno/;
 • prezentacja podczas imprezy wewnętrznej zespołu.

 

Pozostałe wydarzenia w życiu zespołu:

 • uczestniczenie delegacji zespołu w obchodach jubileuszowych trzech członków Rady Chórów Kaszubskich /5-lecia Chóru „Strzelenka „ z Tuchomia, 10-lecia Zespołu Folklorystycznego „Nadolanie" z Nadola, 20-lecia Chóru „Lutnia" z Luzina/;
 • przygotowanie poczęstunku i goszczenie Chóru „Harmonia" z Żukowa /chór zapewniał oprawę muzyczną kaszubskiej Mszy Św. w Chwaszczynie/.

 

Kółko Hafciarskie:

 

 • ekspozycje prac – 6-krotnie /Chwaszczyno, Żukowo, Kartuzy, Dolny Śląsk – Zamek Grodziec/;
 • konkursy – 2-krotnie /XIX Konkurs Haftu Kaszubskiego w Linii – I miejsce z wyróżnieniem przyznanym przez Pierwszą Damę p. Annę Komorowską dla p. K.Korycińskiej, III miejsce dla p. A.Barsowskiej i W. Krzymińskiej, wyróżnienie dla p. M.Dunst oraz I miejsce dla startującej w konkursie w kategorii dzieci szkoły podstawowej – W.Czerniawskiej, uczennicy SP w Chwaszczynie; Ogólnopolski Konkurs Rękodzieła Artystycznego w Licheniu – I miejsce (ocenie podlegała całość ekspozycji)/;
 • reprezentowanie KGW Chwaszczyno podczas VII Lubocheńskiego Festiwalu Masła w Lubochni w woj. łódzkim;
 • udział w programie „Gość Dnia" gdańskiego ośrodka TVP /A.Barsowska i S.Rzeszewicz/.
 • przekazanie prac na wystawy /Saint Junien – Francja, Wendelstein – Niemcy/;

 

Grupa Kabaretowa:

 

 • występ podczas XX Festynu Kultury Kaszubskiej i Religijnej w Gościcinie /prezentacja trzech scenek/;
 • występ podczas V Festynu Kaszubskiego w Chwaszczynie /dwie scenki/;
 • prezentacja grupy podczas VII Targów Organizacji Pozarządowych Powiatu Kartuskiego „Witaj Jesień" w Kartuzach;
 • występ podczas imprezy prywatnej /jubileusz urodzin/ w Szymbarku.

 

Formacja Taneczna:

 

 • reprezentowanie KGW Chwaszczyno w turniejowej rywalizacji /Żukowo/;
 • prezentacja poza konkursem podczas XII Turnieju KGW w Żukowie;
 • reprezentowanie KGW Chwaszczyno podczas VII Lubocheńskiego Festiwalu Masła w Lubochni w woj. łódzkim;
 • występ podczas V Festynu Kaszubskiego w Chwaszczynie;
 • występ podczas Festynu Kaszubskiego w Baninie;
 • prezentacja podczas VII Targów Organizacji Pozarządowych Powiatu Kartuskiego „Witaj Jesień" w Kartuzach.

W grudniu 2014 Formacja Taneczna KGW Chwaszczyno sformalizowała się i przybrała nazwę „Rosa" /róża/.

 

Tak przedstawia się całokształt dokonań członkiń koła w roku 2014. Więcej informacji i szczegółów znajduje się w zakładce „aktualności".

/D.J./