Koło Gospodyń Wiejskich

CHWASZCZYNO

Rok 2013

 

Rok 2013 był pierwszym pełnym rokiem pracy nowego zarządu /wybranego podczas zebrania w dniu 17.10.2012 r. – skład w zakładce „zarząd”/.

Był to też dla naszego stowarzyszenia rok jubileuszu 55-lecia działalności.

W swej całorocznej pracy koło nie skupiało jednak swej uwagi tylko i wyłącznie na tym fakcie, ale bardzo aktywnie działało i to na wielu płaszczyznach, a mianowicie:

1. prezentacje i promocja koła:

   –   występ członkiń koła /zespół „Kaszubki” i Grupa kabaretowa/ podczas XIX Festynu Kultury Kaszubskiej

         i Religijnej w Gościcinie;

   –   wyjazd reprezentacji koła do Lubochni w woj. łódzkim na VI Lubocheński Festiwal Masła /na zaproszenie

         władz samorządowych gminy Lubochnia oraz powiatu tomaszowskiego/. Nasza reprezentacja w konkursie

       ubijania masła zajęła II miejsce.;

   –   prezentacja koła podczas Dni Kultury Kaszubskiej w Kartuzach /kwartet wokalny/– na zaproszenie władz

         powiatu kartuskiego. Podczas imprezy KGW Chwaszczyno otrzymało z rąk europosła Jana Kozłowskiego

       wyróżnienie za aktywną działalność;

   –   prezentacja bogatego programu artystycznego podczas IV Festynu Kaszubskiego w Chwaszczynie /zespół

       „Kaszubki”, Grupa Kabaretowa, Grupa Wokalna, Formacja Taneczna, Kółko Hafciarskie/.

   –   udział reprezentacji koła w III Ogólnopolskim Zjeździe Kół Gospodyń i Innych Organizacji Kobiecych

       z Terenów Wiejskich w Licheniu;

   –   wywiad dla Radia Gdańsk – dotyczący 55-letniej pracy koła.

2. edukacja:

   –   realizacja kursu komputerowego /30 osób/ – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

         w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013;

   –   organizacja spotkania edukacyjnego na temat „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna” – przy współpracy

       z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach ;

   –   wyjazd grupy członkiń koła do specjalistycznego gospodarstwa ogrodniczego p. Kalety /organizator UG

       Żukowo/;

   –   spotkanie ze specjalistkami braffitingu w salonie „Christelle” w Gdyni /10 osób/.

3. turnieje i konkursy:

   –   reprezentowanie gminy Żukowo /po zwycięstwie w X Turnieju Gminnym/ na szczeblu powiatu w III

         Powiatowym Turnieju KGW w Kartuzach. Koło zdobyło Grand Prix turnieju i tym samym stało się

         reprezentantem powiatu kartuskiego na szczeblu wojewódzkim;

   –   udział koła w X Wojewódzkim Turnieju KGW w Sztumie /I miejsce w konkurencji tanecznej za

         wykonanie układu flamenco/;

   –   udział reprezentacji koła w konkursie kulinarnym „Pomorskie Smaki” – konkurs miał miejsce podczas

       Jarmarku Dominikańskiego w Gdańsku /wyróżnienie za zupę brzadową/;

   –   udział członkiń w kolejnej edycji konkursu wewnętrznego koła na najciekawszy i najpiękniejszy ogród

       rozgrywany pod hasłem „Więcej owoców, warzyw i kwiatów” /laureatką konkursu w roku 2013 została

       p. Wiesława Samp/;

   –   udział koła w XI Gminnym Turnieju KGW gm. Żukowo /I miejsce w konkurencji taniec – koło wykonało

         kaszubski taniec ludowy „Mareszka”/.

4. turystyka i kultura:

   –   wyjazd na występy zespołów MAZOWSZE I ŚLĄSK /50 osób/. Występy odbywały się w Karolinie,

         w Mateczniku zespołu Mazowsze. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie muzeum zespołu;

   –   wyjazd na występ „Golec Orkiestry” /12 osób/ w sopockiej Operze Leśnej. Organizatorem wyjazdu był

         UG Żukowo oraz Komenda Gminna OSP.

   –   wycieczka jednodniowa /50 osób/ – Toruń;

   –   wycieczka 8-dniowa /50 osób/ – Dolny Śląsk, Karkonosze, Praga, Czeski Raj

   –   wyjazd na koncert słynnego rosyjskiego CHÓRU ALEKSANDROWA /15 osób/. Koncert miał miejsce

         w gdańskiej Ergo Arenie;

   –   udział koła w inicjowanym przez ks. proboszcza Piotra Grubę II Rodzinnym Spotkaniu z Kolędą w parafii

       Chwaszczyno. Celem spotkania jest przybliżenie nam historii powstania tych przepięknych utworów

       sakralnych oraz kontynuowanie starej tradycji wspólnego kolędowania.

5. praca społeczna i wolontaryjna koła:

   –   praca wolontaryjna członkiń podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w Chwaszczynie;

   –   włączenie się w organizację i przygotowanie pieszej pielgrzymki do Sianowa;

   –   włączenie się w organizację IV Festynu Kaszubskiego w Chwaszczynie;

   –   wkład rzeczowy koła do paczek na święta Bożego Narodzenia dla dzieci z ubogich rodzin w naszej parafii

         /przygotowywanych przez parafialny zespół Caritas/;

   –   przygotowanie poczęstunku i zapewnienie noclegu dla gości – reprezentantek koła z gminy Lubochnia

         /woj. łódzkie/ – oraz otoczenie opieką całej grupy podczas ich dwukrotnego pobytu w Chwaszczynie

         /wrzesień i listopad/.

5. imprezy wewnętrzne koła:

   –   spotkanie członkiń koła z okazji Dnia Kobiet /restauracja Wanoga/;

   –   uroczystości jubileuszowe 55-lecia istnienia koła /Msza Św. w chwaszczyńskim kościele, a następnie

         poczęstunek i zabawa w restauracji Wanoga. W przeżywaniu tych radosnych chwil towarzyszyło nam

         spore grono zaproszonych gości/;

   –   spotkanie opłatkowe członkiń koła z udziałem zaproszonych gości /restauracja Wanoga/.

 

 

Tak jak w latach poprzednich – w roku 2013 członkinie KGW Chwaszczyno nadal realizowały się i rozwijały swoje pasje w działających w strukturach koła komórkach.

 

A tak prezentują się dokonania poszczególnych grup:

 

Zespół Wokalny „Kaszubki”:

– oprawa muzyczna kaszubskich Mszy Św., spotkań i uroczystości religijnych – 10-krotnie /Chwaszczyno,

   Gdańsk-Osowa, Wejherowo, Gniewino, Krosno k. Ornety /woj. warmińsko – mazurskie/ oraz Licheń /woj.

   wielkopolskie/;

– festyny – 5-krotnie /Chwaszczyno, Gościcino, Łebno, Krosno k. Ornety /woj. warmińsko – mazurskie/;

– przeglądy chórów i zespołów wokalnych – 2-krotnie /Żelistrzewo, Licheń w woj. wielkopolskim/;

– reprezentowanie KGW Chwaszczyno w turniejowej rywalizacji – 3-krotnie /Kartuzy, Sztum, Żukowo/.

Ponadto zespół gościł Męski Chór „Harmonia” z Wejherowa /chór zapewniał oprawę muzyczną kaszubskiej Mszy Św. w Chwaszczynie/, a także włączył się w przygotowanie poczęstunku dla parafian po uroczystości świecenia dzwonów do naszego nowego kościoła.

 

Kółko Hafciarskie:

– ekspozycje prac – 8-krotnie /Bojano, Gdańsk, Chwaszczyno, Żukowo, Kartuzy, Licheń w woj.

   wielkopolskim/;

– konkursy – /Linia – III miejsce T.Secke i wyróżnienie S.Rzeszewicz/;

– warsztaty hafciarskie /spotkanie z p. Edmundem Szymikowskim – znawcą sztuki haftu kaszubskiego/;

– prowadzenie zajęć lekcyjnych – 5-krotnie /SP w Rumi/;

– przekazanie prac na wystawy /Kraków, Lubochnia – woj.łódzkie, Moskwa – Rosja, Saint Junien – Francja,

   Wendelstein – Niemcy/;

– wykonanie stroju z motywami kaszubskimi na potrzeby XI Turnieju Gminnego KGW.

 

Grupa Kabaretowa:

W minionym roku grupa zaprezentowała się 4-krotnie, a mianowicie podczas:

– XIX Festynu Kultury Kaszubskiej i Religijnej w Gościcinie;

– IV Festynu Kaszubskiego w Chwaszczynie;

– spotkania autorskiego K. Jastrzębskiego w Przodkowie;

– inauguracji wystawy twórców kaszubskich w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubskiej w Wejherowie.

 

Formacja Taneczna:

– reprezentowanie KGW Chwaszczyno w turniejowej rywalizacji /Kartuzy, Sztum, Żukowo/;

– występ podczas IV Festynu Kaszubskiego w Chwaszczynie.

 

Tak w historii koła zapisał się rok 2013. Więcej informacji i szczegółów znajduje się w zakładce aktualności.    

 

 

/D.J./