Koło Gospodyń Wiejskich

CHWASZCZYNO

 

wybory-kgw-2012
Niektórzy mówili, że było to do przewidzenia i że z góry wiadomo było, że tak się stanie - inni, że nadszedł czas dla młodych gospodyń. Po wczorajszych (11 października br.) wyborach „odmłodzony” został skład zarządu Kółka Rolniczego Koła Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie. Dotychczasowa przewodnicząca KGW w Chwaszczynie Anna Barsowska, która przez 40 lat poświęcała swój czas, zdolności i umiejętności na niwie działalności społecznej ku dobru społeczności lokalnej w Kole Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie zadecydowała, że nie będzie ubiegać się o ponowny wybór do zarządu.

Czytaj więcej: Młodzi rządzą KGW Chwaszczyno