Koło Gospodyń Wiejskich

CHWASZCZYNO

podsumowanie

 

 

 

   

 

W dniu 30 stycznia 2014 r. w strażnicy OSP w Chwaszczynie odbyło się Walne Zgromadzenie członikiń Koła Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie.

 

          

Na zebraniu przedstawiono sprawozdania:

 

- z działaności koła za okres 12.10.2012 - 30.01.2014, które odczytała Agnieszka Myszk,

- sprawozdanie fianansowe za okres 12.10.2012 - 30.01.2014 - Joanna Gutowska

- komisji rewizyjnej za ten sam okres - Maria Machalińska.

 

          Ponadto przedstawiono harmonogram-kalendarz wydarzeń koła na rok 2014  i podjęto wolną dyskusję w sprawach różnych. Poniżej przedstawiamy dokonania koła za miniony okres sprawozdawczy.

 

   2014-01-30 18.02.20       W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 posiedzeń Zarządu oraz 8 zebrań ogólnych Koła (w tym jedno Walne). W trakcie okresu sprawozdawczego realizowano cele i zadania, jakie stanowią podstawę działania naszego stowarzyszenia. W ich ramach na posiedzeniach Zarządu i na zebraniach ogólnych były omawiane sprawy związane z przygotowaniem do Turniejów (Gminny, Powiatowy, Wojewódzki), organizowaniem uroczystości m.in. Dnia Kobiet, Wigilii koła, Jubileuszu 55-lecia Koła, 10-lecia Zespołu Wokalnego „Kaszubki" oraz działalności Kółka Hafciarskiego. Ponadto w tym okresie koło czynnie brało udział w wydarzeniach naszej miejscowości, które miały miejsce w parafii i Zespole Szkół. Szerokie spektrum działania wykonano w aspekcie turystycznym i kulturalnym (szereg wycieczek i przedsięwzięć kulturalnych). Szczegółowe dokonania naszej organizacji zostaną przedstawione w dalszej części sprawozdania.

           

              W pierwszej części przedstawimy działania koła w okresie sprawozdawczym:
17-10-2012 – Wybory wewnętrzne koła – nowy zarząd i komisja rewizyjna, w późniejszych ustaleniach wyłoniono przedstawicieli grup: Prezesa Zespołu "Kaszubki" - Stefanię Dampc i Przewodniczącą Kółka Hafciarskiego - Annę Barsowska
27-10-2012 - Ruszyła strona internetowa KGW
17-11-2012 - X Gminny Turniej KGW
11-12-2012 - Wyjazd delegacji do Starego Pola zorganizowany przez Urząd Gminy (Pomorski Stół Bożonarodzeniowy)
14-12-2012 - Wigilia członkiń KGW w Restauracji Wanoga
18-12-2012 - Gminne Spotkanie Opłatkowe KGW w Żukowie
21-12-2012 - Gminny Opłatek Samorządowców i KGW z całej gminy
30-12-2012 - I Rodzinne spotkanie z kolędą w Chwaszczynie (udział Koła)
02-03-2013 – III Powiatowy Turniej KGW – Kartuzy
05-03-2013 - Rozpoczęcie kursu komputerowego, w którym uczestniczyło 30 osób. Czas trwania do 29-05-2013.
09/10-03-2013 – wyjazd na koncerty Zespołu „Mazowsze" i „Śląsk"(ok. 50 osób)
17-03-2013 – Dzień Kobiet – spotkanie członkiń koła
06-04-2013 - X Wojewódzki Turniej KGW w Sztumie
28-04-2013 - Wycieczka do Torunia (50 osób)
06-05-2013 - Wyjazd do Opery Leśnej na występ "Golec Orkiestra" zorganizowany przez UG i OSP Gminne (12 os.)
03-06-2013 – Praca wolontaryjna na festynie z okazji Dnia Dziecka w Chwaszczynie (6.os.)
07-06-2013 – Podsumowanie kursu komputerowego – wręczenie dyplomów
18-06-2013 - Rozstrzygnięcie Konkursu "Więcej Owoców, Warzyw i Kwiatów" - Laureatka - Wiesława Samp
30-06-2013 – Udział w XIX Festynie Kultury Kaszubskiej i Religijnej w Gościcinie /zespół KASZUBKI oraz Grupa Kabaretowa/
06-07-2013 – Prezentacja koła na VI Lubocheńskim Festiwalu Masła (woj.łódzkie)
20-07-2013 – Udział w pielgrzymce do Sianowa
22/29-07-2013 - Wycieczka na Dolny Śląsk + Czechy
27-07-2013 – Udział kwartetu wokalnego w Dniach Kultury Kaszubskiej w Kartuzach
28-07-2013 – udział w Konkursie kulinarnym "Pomorskie Smaki" - Jarmark Dominikański w Gdańsku
01-09-2013 – IV Festyn Kaszubski w Chwaszczyno ("Kaszubki", Grupa Kabaretowa, Grupa taneczna, Grupa wokalna i Kółko hafciarskie)
17-09-2013 - PCPR + KGW - spotkanie informacyjno - edukacyjno -wychowawcze. Temat - Pierwsza Pomoc Przedmedyczna.
25-09-2013 - Wyjazd reprezentantek Koła do Gospodarstwa Ogrodniczego Pani Kalety /organizator UG Żukowo/
04-10-2013 – Jubileusz 55 lecia Koła oraz 10 lecia zespołu KASZUBKI (uroczystość odbyła się w restauracji Wanoga)
10-10-2013 – Wywiad udzielony dla Radia Gdańsk przedstawiający szeroką działalność 55-letniego KGW
12-11-2013 - Wyjście na koncert Chóru Aleksandrowa w Ergo Arenie (15 os.)
16-11-2013 - XI Gminny Turniej KGW w Żukowie
05-12-2013 - Wyjazd do salonu bielizny damskiej Christelle, spotkanie ze specjalistkami brafittingu (10 os.)
13-12-2013 - Wigilia członkiń KGW w Restauracji Wanoga.
17-12-2013 – Gminne spotkanie opłatkowe Kół w Żukowie
29-12-2013 – II Rodzinne spotkanie z kolędą w Chwaszczynie (udział Koła)2014-01-30 18.02.52

 

           Ponadto członkinie koła tworzyły ekspozycje, wypieki i potrawy na zmagania turniejowe jako swój wkład własny. Panie przygotowały również poczęstunek i nocleg dla koła z gminy Lubochnia oraz otoczyły opieką tą grupę w trakcie ich dwukrotnego pobytu. Na święta bożonarodzeniowe w 2013 koło dołożyło się do paczek świątecznych Caritasu dla dzieci z ubogich rodzin w Chwaszczynie (zakupiono 120 tabliczek czekolady i batonów).

 

              Żeńska grupa wokalna "Kaszubki". Skład zespołu tworzą członkinie KGW Chwaszczyno. Obecnie zespół liczy 12 pań + instruktor muzyczny. Zespół w swoim repertuarze posiada utwory sakralne obejmujące okres całego roku liturgicznego oraz utwory świeckie – polskie i kaszubskie pieśni i piosenki ludowe oraz znanych twórców, a także powstałe specjalnie na potrzeby zespołu. Spotkania robocze zespołu odbywają się raz w tygodniu w blokach 2 – 3 godzinnych.
W okresie sprawozdawczym tj. od października 2012 r. zespół zaprezentował się podczas:
17-11-2012 – X Gminny turniej KGW /konkurencja wokalna/
02-03-2013 – III Powiatowy Turniej KGW w Kartuzach (konkurencja wokalna)
17-03-2013 - Msza kaszubska w Chwaszczynie
06-04-2013 – X Wojewódzki Turniej KGW w Sztumie (konkurencja wokalna)
12- 05-2013 - Odpust w Wejherowie (uroczystość Wniebowzięcia Pańskiego)
19-05-2013 - Nabożeństwo majowe przy krzyżu w Chwaszczynie
26-05-2013 - Odpust w Wejherowie (uroczystość Trójcy Przenajświętszej)
03-06-2013 – Festyn z okazji Dnia Dziecka - Chwaszczyno
16-06-2013 - Kaszubska msza święta w Chwaszczynie
30-06-2013 - XIX Festyn Kultury Kaszubskiej i Religijnej w Gościcinie
07-07-2013 - Krosno k. Ornety /woj.warmińsko-mazurskie/ III Kaszubska Pielgrzymka do Sanktuarium p.w. Nawiedzenia NMP – oprawa muzyczna Mszy Św. oraz występ podczas imprezy plenerowej towarzyszącej pielgrzymce/
28-07-2013 – Festyn Rodzinny w Łebnie
01-09-2013 – IV Festyn Kaszubski w Chwaszczynie
07-08-09-2013 - Licheń III Ogólnopolski Zjazd KGW /występ zespołu podczas II Jarmarku Kulturowego - imprezy towarzyszącej zjazdowi oraz udział zespołu w oprawie muzycznej uroczystej Mszy Św. w licheńskiej Bazylice. Zespół włączył się też w procesję z darami ołtarza – ofiarowując okazały kołacz /
21-09-2013 - Żelistrzewo XI Zjazd Kaszubskich Śpiewaków
06-10-2013 - Kaszubska msza święta w Gniewinie
10-10-2013 – Święcenie Dzwonów w Chwaszczynie – udział w liturgii słowa oraz w przygotowaniu poczęstunku dla parafian
20-10-2013 - Msza święta w Gdańsku-Osowej
20-10-2013 - Kaszubska msza święta w Chwaszczynie
16-11-2013 – XI Gminny Turniej KGW w Żukowie (konkurencja wokalna)
15-12-2013 – Poczęstunek dla chóru Harmonia z Wejherowa
06-01-2014 – Oprawa muzyczna spotkania opłatkowego seniorów Parafii Chwaszczyno
24-01-2014 – oprawa muzyczna spotkania bożonarodzeniowego członków Rady ekonomicznej naszego nowego kościoła
26-01-2014 – impreza wewnętrzna zespołu – spotkanie z przyjaciółmi i sympatykami Kaszubek – w podziękowaniu za udzielane zespołowi wsparcie. Dzięki wsparciu tych osób zespół wzbogacił się o akordeon i diabelskie skrzypce.
W roku 2013 zespół KASZUBKI wprowadził do programu swoich występów mini prezentację regionu /prezentacja zawiera m. in. legendę o powstaniu Kaszub, przedstawia kolory kaszubskiego haftu – podając ich znaczenie, prezentację kaszubskich instrumentów ludowych oraz wykonanie utworu „Kaszubskie Nuty"/. 

 2014-01-30 18.23.48

             Kolejną grupą działającą w ramach KGW jest kółko hafciarskie. Obecnie liczy 22 uczestniczki, z tego 7 pań należy do KGW w Chwaszczynie. Spotkania warsztatów hafciarskich odbywały się w minionym okresie w każdy poniedziałek w blokach 4-godzinnych, a w okresie letnim w co drugi poniedziałek. Na zajęciach wykonywano, projektowano prace z haftem kaszubskim m.in. „Szkoły Żukowskiej" i innych szkół, które powędrowały do: Gdańska na Jarmark Dominikański, Kartuz, Krakowa, Lubochnii, Moskwy, Saint Junien we Francji i Wendelstein w Niemczech. W okresie sprawozdawczym kółko działało w obszarze:
17-12-2012– Wigilia kółka hafciarskiego (podsumowanie - 5 lecie)
04-01-2013 – Wystawa prac - Przedszkole w Bojanie
19-21-04-2013 – Wystawa prac haftowanych w Galerii Przymorze
16 maja 2013 – 13 nowych prac wzięło udział w XVIII konkursie „Haftu kaszubskiego - Linia 2013"
03-06-2013 – Wystawa i prezentacja dorobku podczas Festynu z okazji Dnia Dziecka w Chwaszczynie
18-06-2013 – Prowadzenie 5 zajęć lekcyjnych w zakresie wiedzy o hafcie i regionie kaszubskim - Szkoła Podstawowa w Rumi
czerwiec - lipiec 2013 – Wystawa prac w Domu Kultury w Linii i w Żukowie
01-09-2013 – Wystawa prac na IV Festynie Kaszubskim w Chwaszczynie
07-09-2013 – Prezentacja prac podczas II Jarmarku Kulturowego – imprezie towarzyszącej III-mu Ogólnopolskiemu Zjazdowi KGW w Licheniu oraz wywiad dla Telewizji Wielkopolskiej z Konina
04-10-2013 – Prezentacja haftów w czasie obchodów 55-lecia Koła
14-10-2013 - Warsztaty hafciarskie wzbogacone wiedzą i praktyką pana Edmunda Szymikowskiego – twórcy ludowego
16-11-2013 – Udział w XI Turnieju gminnym KGW w kategorii Strój letni z motywami ludowymi

 

           Grupa kabaretowa w minionym okresie występowała 4-krotnie na terenie województwa pomorskiego:
30-06-2013 – XIX Festyn Kultury Kaszubskiej i Religijnej w Gościcinie
01-09-2013 – IV Festyn kaszubski w Chwaszczynie
13-11-2013 – Spotkanie autorskie Kazimierza Jastrzębskiego w Przodkowie.
12-12-2013 – Wystawa twórcy kaszubskiego - Pałac Przebendowskich w Wejherowie

 

              Wyżej wymieniona działalność stowarzyszenia została niejednokrotnie doceniona i nagrodzona na wielu imprezach, takich jak:
Grand Prix - X Gminny Turniej KGW w Żukowie 2012
Grand Prix - III Powiatowy Turniej KGW w Kartuzach 2013
I miejsce w kategorii Taniec - X Wojewódzki Turniej KGW w Sztumie 2013
I miejsce w kategorii Taniec - XI Gminny Turniej KGW w Żukowie 2013
II miejsce w ubijaniu masła - VI Lubocheński Festiwal Masła
III miejsce dla pani Teresy Secke w XVIII Konkursie „Haft kaszubski – Linia 2013"
Wyróżnienie dla pani Salomei Rzeszewicz w XVIII Konkursie „Haft kaszubski – Linia 2013"
Wyróżnienie dla Koła za aktywną działalność z rąk Europosła Jana Kozłowskiego na Dniach Kultury Kaszubskiej w Kartuzach
Wyróżnienie dla pań: J.Karkutt i T.Myszk za potrawę „Kaszubska zupa brzadowa" jako potrawa regionalna w konkursie „Pomorskie Smaki 2013" z rąk Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka