Koło Gospodyń Wiejskich

CHWASZCZYNO

 

kgw-chwaszczyno-kurs-komputerowy

W Chwaszczynie zakończył się kurs komputerowy zorganizowany przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich przy współpracy z oddziałem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Chwaszczynie. Dzięki kursowi 30 osób nauczyło się podstaw obsługi komputera. Projekt skierowany był przede wszystkim do osób po 50 roku życia. Odbył się na miejscu - w Chwaszczynie, przy wykorzystaniu zaplecza technicznego oraz pracy kadry nauczycielskiej Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej.

 

Zajęcia przeprowadzane były w godzinach popołudniowych, od lutego do maja 2013 r.
Kurs finansowany był ze środków unijnych, którymi zarządza Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Był to projekt „Kurs komputerowy naszą szansą na uzyskanie kluczowych kompetencji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX  „Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w regionach", działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich".

 

Poniżej przedstawiamy materiał wideo z kursu komputerowego i jego zakończenia: