Koło Gospodyń Wiejskich

CHWASZCZYNO

fundusze-unijne

 

 

Jak informuje nas Jolanta Wiercińska współautorka wniosku o dofinansowanie kursu komputerowego złożonego w odpowiedzi na konkurs w ramach Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" KGW ma ogromną szansę na dofinansowanie z Unii Europejskiej.
 

 

Przewidywane środki na finansowanie działań wynosiły 1 mln zł. Pojedynczy projekt mógł opiewać na kwotę maksymalnie 50 tyś. zł czyli można przyjąć, iż dofinansowanie uzyska min. 20 projektów. Wniosek Koła Gospodyń Wiejskich z Chwaszczyna jest na 18 miejscu pozycji listy rankingowej wniosków podlegających ocenie merytorycznej. Do konkursu zostało złożonych prawie 280 wniosków, z czego do oceny formalnej przeszło 246 wniosków.

 

Wniosek został przygotowany przez Jolantę Wiercińską we współpracy z panią Anną Barsowską z KGW Chwaszczyno oraz panem Tomaszem Fopke ze Zrzeszenia Kaszubsko -Pomorskiego oddział w Chwaszczynie, który jest partnerem projektu.

 

ranking-kgw-18