Koło Gospodyń Wiejskich

CHWASZCZYNO

ch1

 

 

 

 

 

W okresie sprawozdawczym odbyły się 3 posiedzenia Zarządu oraz 5 zebrań ogólnych Koła (w tym jedno Walne). W trakcie okresu sprawozdawczego realizowano cele i zadania, jakie stanowią podstawę działania naszego stowarzyszenia. W ich ramach na posiedzeniach Zarządu i na zebraniach ogólnych omawiane były wszystkie sprawy dotyczące nadchodzących i planowanych wydarzeń w życiu koła w 2019 r., a także rozliczenia już zrealizowanych zadań. W okresie sprawozdawczym zrealizowano:

 

 

 

 

 


01.01.2019 – 31.12.2019 - współpraca KGW Chwaszczyno z lokalnym wydawnictwem – dwumiesięcznikiem „CHWASZCZYNO.PL”. Członkini koła – D. Jastrzębska
06.01.2019 – przygotowanie 6 kilogramów pierników i udział w VII Orszaku Trzech króli w Żukowie;
25-27.01.2019 – wyjazd integracyjny koła do Adler Medical & Spa w Stężycy /23 os./;
28.02.2019 – udział w rozdaniu certyfikatów potwierdzających współpracę z Gminą Żukowo „Lokalne Partnerstwo na rok 2019”, a tym samym otrzymanie wsparcia finansowego na realizację zadań publicznych przez koło;
01.03.2019 – udział w nagraniu teledysku „Miłote zew” Joanny Sakr w Wyczechowie, gdzie wykorzystano tradycyjne stroje kaszubskie /J.Szumlas i B.Myszk-Herrmann/;
07.03.2019 – gminne spotkanie KGW w UG Żukowo z okazji Dnia Kobiet ;

 

09.03.2019 – udział pań w wydawaniu posiłków w trakcie Prologu cyklu „Kaszuby Biegają” na Chwaszczyńskej ’10 /4 os./;

10.03.2019 – spotkanie członkiń koła z okazji Dnia Kobiet /prezentacja firmy Mary Kay oraz warsztaty pielęgnacji skóry twarzy i dłoni/. Na spotkaniu miałyśmy przyjemność gościć panie z sąsiednich kół z Rąb i z Łężyc.
25.03.2019 – wystąpienie w programie TVP 3 Gdańsk w programie „Dzień dobry tu Gdańsk” /B.Myszk-Herrmann, A.Nosel i J.Wiercińska/;
07.04.2019 – emisja w TVP 3 Gdańsk programu FARWË KASZËB Damroki Kwidzyńskiej z udziałem D.Jastrzębskiej;
12.04.2019 – wyjazd koła do Sejmu i Senatu za sprawą zaproszenia posła Stanisława Lamczyka /prezentacja koła oraz zwiedzanie obiektów rządowych, Świątyni Bożej Opatrzności i Łazienek Królewskich/;
19-21.04.2019 – reprezentantki koła uczestniczyły w obchodach Triduum Paschalnego w Parafii Chwaszczyno;

28.04.2019 – delegacja koła kibicowała KGW Borkowo w wzmaganiach Wojewódzkiego Turnieju Kół /10 os./;

26.04.2019 – udział delegacji koła w uroczystości poświęcenia nowych wozów strażackich dla OSP Chwaszczyno;
28.05.2019 – udział sesji Rady Miasta w Żukowie;
28.05.2019 – warsztaty haftu krzyżykowego przeprowadzone przez koleżankę z koła Krystynę Piernicką /10 os./;
31.05.2019 – współudział w obchodach Dnia Dziecka przy Szkole Podstawowej w Chwaszczynie /6 os./;
12.06.2019 – przeprowadzenie konkursu „Więcej owoców, warzyw i kwiatów” - rywalizowały: Stefania Dampc, Maria Barzowska, Dorota Bruhn-Dampc, Elżbieta Połom i Maria Machalińska;
14.06.2019 – udział w obchodach 30-lecia miasta Żukowo /1 os./;
15.06.2019 – przygotowanie i wydawanie cateringu na lokalnym Festynie rodzinnym na Lisich Błotach /6 os./;

02.07.2019 – inauguracja wręczenia ogólnopolskich grantów „Z kujawskim pomagamy pszczołom” w Domu handlowym Jabłońskich w Warszawie /2 os./;
09.07.2019 – organizacja i współudział w szkoleniu dla uczestników projektu „Nektarowy szlak w Chwaszczynie” z programu Z kujawskim pomagamy pszczołom w Strefie Kultury /16 os./;
12.07.2019 - współudział i przygotowanie cateringu na Jubileusz 60-lat kapłaństwa księdza proboszcza Czesława Jakusza-Gostomskiego /6 os./;
VII 2019 – udział członkiń koła w pieszej pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Kaszub w Sianowie. Koło włączyło się również w organizację pielgrzymki;
23–28.07.2019 – wycieczka 6-dniowa Beskidy /organizator – Danuta Jastrzębska, udział - 55 osób/;
21.07.2019 - rozstrzygnięcie konkursu „Więcej owoców, warzyw i kwiatów”. Laureatką edycji konkursu w roku 2019 została D.Bruhn-Dampc. Nagrody w formie pięknych kwiatów ogrodowych dla laureatki oraz wszystkich uczestniczek konkursu zakupiono od p. Jarosława Cyrzan;
28.07 – 30.10.2019 - realizacja projektu „Nektarowy szlak w Chwaszczynie” z programu Z kujawskim pomagamy pszczołom - powstało 12 nowych zieleńców – 3 w miejscach publicznych i 9 na posesjach prywatnych. Nasadzono 838 szt. kwiatów jednorocznych i bylin, 122 szt. krzewów i 39 szt. drzew.
05.08.2019 – delegacja koła wzięła udział podczas otwarcia „Pokonkursowej Wystawy XXIV Wojewódzkiego Konkursu Haftu Kaszubskiego w Lini”, połączonego z promocją „Teki haftu kaszubskiego inspirowanej szkołą żukowską,” w Centrum Kultury Spichlerz w Żukowie
08.08.2019 – udział delegatek koła w spotkaniu pożegnalnym J.Ulenberg, która przeszła na emeryturę / A.Barsowska, A.Nosel i D.Bruhn-Dampc/;
09.08.2019 - wyjście do Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego na spektakl „Wesołe Kumoszki z Windsoru” /18 osób/;
13.08.2019 – gminne spotkanie laureatek konkursu „Więcej owoców, warzyw i kwiatów 2019” - obecne A.Nosel i D.Bruhn-Dampc;
26.08.2019 – ukazał się artykuł pt. „KGW Chwaszczyno pomaga pszczołom” na portalu chwaszczyno.pl oraz kartuzy.info – autorstwa J.Wiercińskiej i B.Myszk-Herrmann
31.08.2019 – spotkanie piknikowe koła u laureatki konkursu „Więcej owoców, warzyw i kwiatów” koleżanki Doroty Bruhn-Dampc;
08.09.2019 – przygotowanie wieńca dożynkowego i strojów pań niosących wieniec podczas uroczystej mszy dożynkowej na terenie Dworku Oleńka;
08.09.2019 – współorganizacja i udział w Dożynkach Parafialnych, połączonych z X Festynem Kaszubskim w Tuchomiu /dekoracja sceny oraz przygotowanie stoisk dożynkowych: z cateringiem, z rękodziełem i biżuterią oraz z wystawą haftów; ponadto występy na scenie Grupy tanecznej ROSA i Zespołu KASZUBKI/;
14 –15.09.2019 – wyjazd koła i aktywny udział w IX Ogólnopolskim Zjeździe Kół Gospodyń i Innych Organizacji Kobiecych z Terenów Wiejskich w Licheniu Starym (woj. wielkopolskie) /organizator – Danuta Jastrzębska, udział 58 osób/;
15.09.2019 – udział w uroczystej Mszy Św. i procesja z darem chleba z Kaszub w bazylice licheńskiego Sanktuarium MB Bolesnej Królowej Polski, wieńczącej „IX Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń i Innych Organizacji Kobiecych z Terenów Wiejskich” w Licheniu;
22.09.2019 – udział członkiń koła z wieńcem dożynkowym, jako delegatki Gminy Żukowo w dziękczynnej mszy za tegoroczne plony podczas Dożynek Wojewódzkich w Kartuzach;
07.10.2019 – współorganizacja spotkania autorskiego z posłem Stanisławem Lamczykiem w Strefie Kultury;
12–13.10.2019 – wycieczka 2-dniowa Bydgoszcz, Topolno /organizator Danuta Jastrzębska, udział 50 osób/;
04.11.2019 – organizacja spotkania podsumowującego projekt „Nektarowy szlak w Chwaszczynie” z programu Z kujawskim pomagamy pszczołom. Koło realizując projekt współpracowało z 6 instytucjami partnerskimi: OSP Chwaszczyno, Parafia w Chwaszczynie, Szkoła Podstawowa w Chwaszczynie, Rada Sołecka w Chwaszczynie, kolo Pszczelarzy O/Gdynia oraz Rada Rodziców przy SP w Chwaszczynie. Przy udziale 520 uczestników projektu bezpośrednio zaangażowanych w działania projektowe stworzyliśmy powierzchnię miejsc przyjaznych pszczołom, tworząc mapę, która będzie punktem wyjścia do dalszych działań społeczności Chwaszczyna, w celu zwiększenia terenów przyjaznych naszym małym przyjaciołom.
10.11.2019 – udział delegacji koła /J.Gutowska i B.Myszk-Herrmann/ w obchodach 11 listopada przy Obelisku w Chwaszczynie;
16.11.2018 – udział koła w XVII Turnieju Gminnym KGW w Żukowie;
18.11.2019 – warsztaty tworzenia kartek bożonarodzeniowych w technice scrapbookingu przeprowadzonych przez firmę Craftvena z Kartuz /10 os./;
27.11.2019 – prelekcja podczas warsztatów „Nowy start w aktywność zawodową i społeczną” organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy i Centrum Poradnictwa Zawodowego w Kartuzach /B.Myszk-Herrmann i A,Nosel/;
30.11.2019 – impreza andrzejkowa koła w stylu Casino w Strefie Kultury /40 os./;
07.12.2019 – współorganizowanie i przygotowanie cateringu podczas zabawy Mikołajkowej /6 os./;
12.12.2019 – spotkanie opłatkowe koła okraszone kolędami w wykonaniu Zespołu Kaszubki oraz nagranie video materiału o zwyczajach bożonarodzeniowych na Kaszubach z członkiniami: T.Secke, T.Makurat, A.Barsowską i Barbara Myszk-Herrmann. Materiał został w wyemtowany w programie TVP 3 Gdańsk w programie TËDË JO 22.12.2019;
17.12.2019 – gminne spotkanie opłatkowe KGW w UG Żukowo /koło reprezentowała A.Nosel i J.Szumlas/.
28.12.2019 – udział delegacji koła w spotkaniu opłatkowym organizacji kościelnych i świeckich Parafii Chwaszczyno, które miało miejsce na plebanii /T.Myszk i S.Jażdżewska/;

Tak przedstawiają się dokonania koła w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
Dokonując podsumowania nie można tez pominąć wkładu własnego /rzeczowego i finansowego/ członkiń koła, a mianowicie w przygotowaniu potraw i wypieków na turnieje i spotkania wewnętrzne, a także zaangażowania w organizację i realizację wymienionych w sprawozdaniu wydarzeń.

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Osiągnięcia KGW Chwaszczyno w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019:
W okresie sprawozdawczym działalność stowarzyszenia została niejednokrotnie zauważona i doceniona wyrazem czego są przyznane nam wyróżnienia i nagrody, a mianowicie:


* Grand Prix dla koła w XVII Ginnym Turnieju KGW w Żukowie;

* I miejsce dla kółka hafciarskiego KGW Chwaszczyno za „Najlepsze stoisko festiwalu – Ludzie dla ludzi” z rąk organizatorów Wójta Gminy Chmielno i Starosty Powiatu Kartuskiego;
* I miejsce oraz Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego dla Zespołu „KASZUBKI” w „IX Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych Kół Gospodyń Wiejskich’ Licheń 2019” w Licheniu;
* I miejsce dla kółka hafciarskiego KGW Chwaszczyno w IX Ogólnopolskim Konkursie Rękodzieła Kół Gospodyń Wiejskich w Licheniu;
* I miejsce w konkurencji „Piosenka z inscenizacją – Śpiewać każdy może” na XVII Gminnym Turnieju KGW w Żukowie;
* I miejsce dla W. Krzymińskiej w XXIV Wojewódzkim Konkursie Haftu Kaszubskiego w Lini;
* III miejsce dla A.Nosel za potrawę z dyni „Kluski kładzione” w kulinarnym konkursie podczas IX Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Gospodyń Wiejskich i Innych Organizacji Kobiecych z Terenów Wiejskich w Licheniu;
* IV miejsce dla A.Tesmer za ciasto z dynią „Sernik” w kulinarnym konkursie podczas IX Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Gospodyń Wiejskich i Innych Organizacji Kobiecych z Terenów Wiejskich w Licheniu;
* IV miejsce dla KGW w Chwaszczynie w konkursowym pokazie mody „W zgodzie z naturą” podczas IX Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Gospodyń Wiejskich i Innych Organizacji Kobiecych z Terenów Wiejskich w Lich

eniu;

* wyróżnienie dla A.Barsowskiej, S.Rzeszewicz i Adeli Brzozowskiej w XXIV Wojewódzkim Konkursie Haftu Kaszubskiego w Lini;
* wyróżnienia dla Grupy tanecznej ROSA na IX Ogólnopolskim Zjeździe Kół Gospodyń Wiejskich i Innych Organizacji Kobiecych z Terenów Wiejskich w Licheniu;

* członkini koła i kółka hafciarskiego p. Salomea Rzeszewicz otrzymała tytuł Twórcy Ludowego przyznanego przez komisję Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tak wielka aktywność koła była możliwa dzięki pozyskanym na rok 2019 funduszom:
1. Wsparcia finansowego z otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „Rozwoju Kultury i Sztuki w Gminie Żukowo w 2019 r.”:
* Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego regionu – Prowadzenie i instruktaż formacji tanecznej KGW Chwaszczyno - ROSA
* Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego regionu – Promowanie i instruktaż techniki haftu kaszubskiego w Chwaszczynie.”
* „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – wspieranie projektów z zakresu promocji kulturalnej Gminy Żukowo w kraju i za granicą” - „Promocja regionu oraz kultury ludowej Kaszub w kraju poprzez wyjazd Koła Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie na „IX Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich i Innych Organizacji Kobiecych z Terenów Wiejskich w Licheniu’ Licheń 2019” /woj. wielkopolskie/”.

2. Pozyskanemu na rok 2019 grantowi z otwartego konkursu na realizację zadania publicznego „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” w Powiecie Kartuskim, pt.:
* Kultura ludowa identyfikacją regionu - wyposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie w regionalne stroje ludowe..

3. Pozyskanemu ogólnopolskiemu grantowi o wartości 6 400 zł na realizację projektu „Nektarowy szlak w Chwaszczynie” z programu ogólnopolskiego „Z kujawskim pomagamy pszczołom” 2019.

4. Dziękujemy także za wsparcie finansowe prywatnych sponsorów w realizacji celów naszego koła.