Koło Gospodyń Wiejskich

CHWASZCZYNO

2018r.jpg

 

Sprawozdanie z działalności KR KGW w Chwaszczynie

za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 7 posiedzeń Zarządu oraz 5 zebrań ogólnych Koła (w tym dwa Walne). W trakcie okresu sprawozdawczego realizowano cele i zadania, jakie stanowią podstawę działania naszego stowarzyszenia. W ich ramach na posiedzeniach Zarządu i na zebraniach ogólnych omawiane były wszystkie sprawy dotyczące nadchodzących i planowanych wydarzeń w życiu koła w 2018 r., a także rozliczenia już zrealizowanych zadań. W okresie sprawozdawczym zrealizowano:
01.01.2018 – 31.12.2018 - współpraca KGW Chwaszczyno z lokalnym wydawnictwem – dwumiesięcznikiem „CHWASZCZYNO.PL”. Członkinie koła – D. Jastrzębska i B. Myszk-Herrmann;
28.01.2018 – obszerna prezentacja zespołu podczas XIII edycji konkursu „Gwara Śląska na Wesoło” w Teatrze Ziemi Rybnickiej w Rybniku (woj. śląskie) /zespół wchodził w skład reprezentacji KGW Chwaszczyno/;
9-11.02.2018 – wyjazd integracyjny koła do hotelu ASTOR w Jastrzębiej Górze /19 os./;
15.02.2018 – udział w rozdaniu certyfikatów w ramach współpracy z Gminą Żukowo „Lokalne Partnerstwo na rok 2018”, tym samym otrzymując finansowe wsparcie na realizację zadań publicznych koła;
03.03.2018 – udział koła w Turnieju Powiatowym KGW w Chmielnie;
06.03.2018 – gminne spotkanie KGW w UG Żukowo z okazji Dnia Kobiet – obecne J.Szumlas i A.Myszk;
10.03.2017 – udział pań w wydawaniu posiłków w trakcie Prologu cyklu „Kaszuby Biegają” na Chwaszczyńskej ’10 /3 os./;
12.03.2018 – realizacja vouchera od kina Za Rogiem w Chmielnie na „Sztukę kochania” / 9 os./;
15.03.2018 – wywiad video z B. Myszk-Herrmann dla programu „Na dywaniku” kanału zKaszub.info na youtube.com - prowadzący red. Piotr Chistowski;
16.03.2018 - spotkanie członkiń koła z okazji Dnia Kobiet /prezentacja firmy Oriflame/;
16.03.2018 – udział w inauguracji rozdania Gminnych Nagród SUKOVIA w restauracji Jagoda w Żukowie;
27.03.2018 – wyjście do Teatru Muzycznego w Gdyni na spektakl SCENY MIŁOSNE DLA DOROSŁYCH z okazji Dnia Kobiet /26 osób/;
29-31.03.2018 – reprezentantki koła uczestniczyły w obchodach Triduum Paschalnym w Parafii Chwaszczyno;
07.04.2018 – udział koła w Turnieju Wojewódzkim KGW w Żukowie;
08.04.2018 – realizacja projektu logo koła;
14.04.2018 – współudział w otwarciu „Strefy Kultury” w Chwaszczynie / przygotowanie cateringu, wystawa haftów oraz prezentacja na scenie zespołu Kaszubki i grupy kabaretowej/;
25.05.2018 – uroczysty Jubileusz 60-lecia naszego Koła, poprzedzony został Mszą Św. w kościele parafialnym, a ciąg dalszy odbył się w Strefie Kultury w oprawie gastronomicznej Restauracji KANIA i oprawie muzycznej Kazimierza Langowskiego. Uroczystość uświetniła znakomita obecność gości i sympatyków koła oraz członkiń wraz z obecnymi współmałżonkami /ok.70 os./. Na okoliczność Jubileuszu wydano Publikację odzwierciedlającą działalność koła na przełomie 1958-2018 w nakładzie 500 szt. oraz Folder wielojęzyczny ukazujący istotę struktury i działalności koła w tłumaczeniu na język angielski, niemiecki i rosyjski w nakładzie 700 szt. Członkini koła M. Matwiejczyk zasponsorowała wykonanie pinsów/przypinek z logiem koła dla każdej członkini;
25.05.2018 – wywiad dla portalu kartuzyinfo.pl oraz artykuł dla portalu chwaszczyno.pl – B. Myszk-Herrmann;
15.06.2018 – udział w szkolenie „Moja Mammografia” w SK w Chwaszczynie /13 os./;

28-31.06.2018 – udział 4 członkiń: J.Wiecińskiej, St.Bruckiej, E.Madziąg i A.Tesmer w wyjeździe partnerskim Gminy Żukowo do Saint-Junien we Francji;
11.07.2018 – przeprowadzenie konkursu „Więcej owoców, warzyw i kwiatów” wśród uczestniczek rywalizacji: A.Leman, L.Mateja, A.Petkiewicz, A.Tesmer i i J.Szumlas;
13.07.2018 - współudział w prezentacji Sołectwa Chwaszczyno do konkursu „Piękna wieś Pomorska 2018” /etap powiatowy/ - przygotowanie cateringu w SK;
21.07.2018 – udział członkiń koła w pieszej pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Kaszub w Sianowie. Koło włączyło się również w organizację pielgrzymki;
24–29.07.2018 – wycieczka 6-dniowa Wielkopolska /organizator – Danuta Jastrzębska, udział - 48 osób/,
26.07.2017 – organizacja poczęstunku w Chwaszczynie dla pielgrzymów zmierzających na Jasna Górę / 5 os./;
31.07.2018 - rozstrzygnięcie konkursu „Więcej owoców, warzyw i kwiatów”. Laureatką edycji konkursu w roku 2018 została J.Szumlas. Nagrody w formie pięknych kwtaów dla laureatki oraz wszystkich uczestniczek konkursu ufundował p. Jarosław Cyrzan;
07.08.2018 – gminne spotkanie laureatek konkursu „Więcej owoców, warzyw i kwiatów” - obecne J.Szumlas i A.Petkiwicz;
11.08.2008 – udział koła podczas Zlotu ZHP na Wyspie Sobieszewskiej / warsztaty hafciarskie i wystawa prac oraz kulinarne - pieczenie placków ziemniaczanych/;
18.08.2018 - spotkanie piknikowe koła u laureatki konkursu „Więcej owoców, warzyw i kwiatów” koleżanki J.Szumlas;
25.08.2018 – wykonanie dekoracji ze słomy na Dożynki Powiatowe w Żukowie;
26.08.2018 – udział członkiń koła K.Piernickiej i L.Mateja w delegacji Gminy Żukowo na Dożynkach Gminnych w Krzyżowej /woj. dolnośląskie/;
02.09.2018 – prezentacja koła podczas Dożynek Powiatowych w Żukowie – ekspozycja prac hafciarek oraz rękodzieła i biżuterii;
03.09.2018 – współudział w prezentacji Sołectwa Chwaszczyno do konkursu „Piękna wieś Pomorska 2018” /etap wojewódzki/ - przygotowanie cateringu i ekspozycji „Społeczność Chwaszczyna w pigułce” w SK;
09.09.2018 – udział i współorganizacja Dożynek Parafialnych, połączonych z IX Festynem Kaszubskim w Chwaszczynie /stoiska dożynkowe: z cateringiem, z rękodziełem i biżuterią oraz z wystawą haftów; występy na scenie Grupy tanecznej i Zespołu wokalnego/;
11.09.2018 – udział członkiń w I Lokalnym Forum Międzysektorowym Gminy Żukowo w Chwaszczynie organizowanym przez Forum Inicjowania Rozwoju w Gdańsku;
11.09.2018 – przygotowanie cateringu podczas I Lokalnego Forum Międzysektorowego Gminy Żukowo w Chwaszczynie;
23.09.2018 – udział 4 członkiń w organizowanym przez premiera p. M.Morawieckiego I Ogólnopolskim Święcie „Wdzięczni Polskiej Wsi” w Wąwolnicy;
15.10.2018 – warsztaty z tworzenia kwiatów z foamiranu pod okiem koleżanki z koła J.Szumlas /12 os./;
24.10.2018 – warsztaty z tworzenia biżuterii pod okiem koleżanki E.Glura /10 os./;
10.11.2017 – współudział w stworzeniu Wieczornicy patriotycznej z okazji 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę – przygotowanie cateringu podczas uroczystości, ponadto animacja wolnego czasu oraz organizacja noclegów dla 18 os. Formacji Rewiowej STEP BY STEP z Tomaszowa Mazowieckiego;
11.11.2018 – delegacja koła J.Szumlas i B.Myszk-Herrmann wzięły udział w obchodach 11 listopada przy Obelisku w Chwaszczynie;
17.11.2018 – udział koła w XVI Turnieju Gminnym KGW w Żukowie;
22.11.2018 – ukazał się artykuł w ogólnopolskim portalu Wirtualna Polska w strefie kobieta.wp.pl red. Alicja Jasińska
30.11.2018 – impreza andrzejkowa koła w Strefie Kultury /35 os./;
01.12.2018 – uczestnictwo J.Szumlas i E.Glura w Jarmarku Bożonarodzeniowym w Żukowie - sprzedaż rękodzieła;
08.12.2018 – współfinansowanie zabawy Mikołakowej dla dzieci w SK;
14.12.2018 – spotkanie opłatkowe koła okraszone kolędami w wykonaniu Zespołu Kaszubki oraz powiększenie koła o dwie nowe członkinie;
14.12.2018 – ukazał się artykuł z przepisami kulinarnymi naszych członkiń w dodatku pt. „Smaki Bożego Narodzenia” ogólnopolskiego magazynu prasowego TELE TYDZIEŃ - B.Myszk-Herrmann
18.12.2018 – gminne spotkanie opłatkowe KGW w UG Żukowo /koło reprezentowała St.Damp i D.Jastrzębska/.
Tak przedstawiają się dokonania koła w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.
Dokonując podsumowania nie można tez pominąć wkładu własnego /rzeczowego i finansowego/ członkiń koła, a mianowicie w przygotowaniu potraw i wypieków na turnieje i spotkania wewnętrzne, a także zaangażowania w organizację i realizację wymienionych w sprawozdaniu wydarzeń.
W okresie sprawozdawczym /01.01.2018 do 31.12.2018 r./ członkinie naszego koła nadal rozwijały swoje pasje w działających w strukturach koła grupach, a są to:

Zespół Wokalny "KASZUBKI"

Rok 2018 był też dla zespołu czasem wielkiej aktywności. Zespól 30-razy prezentował się przed publicznością, 3-krotnie promował region poza woj. pomorskim /Górny Śląsk, Mazury, Dolny Śląsk/, kolejny raz uczestniczył też w wydarzeniu o randze międzynarodowej /Międzynarodowy Jarmark Folkloru w Węgorzewie/.

Prezentacje zespołu KASZUBKI w okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.:
06.01.2018 – oprawa muzyczna spotkania opłatkowego seniorów parafii Chwaszczyno;
07.01.2018 – koncert kolęd podczas II Lęborskiego Przeglądu Kolęd Kaszubskich im. Franciszka Okunia w Sanktuarium św. Jakuba w Lęborku;
13.01.2018 – oprawa muzyczna Kaszubskiej Mszy Św. w kościele parafialnym pw. Bożego Ciała na gdańskiej Morenie;
13.01.2018 – koncert kolęd kaszubskich podczas spotkania opłatkowego członków Gdańskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego;
14.01.2018 – oprawa muzyczna Kaszubskiej Mszy Św. oraz koncert kolęd w kościele pw. św. Biskupa Polikarpa Męczennika w Gdańsku – Osowej;
28.01.2018 – obszerna prezentacja zespołu podczas XIII edycji konkursu „Gwara Śląska na Wesoło” w Teatrze Ziemi Rybnickiej w Rybniku (woj. śląskie) /zespół wchodził w skład reprezentacji KGW Chwaszczyno/;
29.01.2018 – biesiadna prezentacja zespołu podczas spotkania członkiń KGW Chwaszczyno z członkiniami KGW Żory-Osiny w Żorach (woj. śląskie);
14.04.2018 – koncert podczas otwarcia „Strefy Kultury” w Chwaszczynie;
15.04.2018 – oprawa muzyczna Kaszubskiej Mszy Św. w kościele parafialnym w Chwaszczynie;
15.04.2018 – oprawa muzyczna Kaszubskiej Mszy Św. w kościele pw. św. Biskupa Polikarpa Męczennika w Gdańsku – Osowej;
13.05.2018 – oprawa muzyczna nabożeństwa majowego przy Krzyżu u p. Jerzego Kreft w Chwaszczynie;
25.05.2018 – oprawa muzyczna Mszy Św. dziękczynnej w Jubileusz 60-lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie;
27.05.2018 – oprawa muzyczna – w ramach zespolonych chórów i zespołów kaszubskich – uroczystości odpustowych na Kalwarii Wejherowskiej. Chórami dyrygował Szymon Chyliński;
24.06.2018 – udział zespołu w oprawie muzycznej uroczystej Mszy Św. w kościele Wniebowzięcia NMP w Bolszewie, otwierającej III Przegląd Chórów Amatorskich, odbywający się w ramach VII Dni Gminy Wejherowo;
24.06.2018 – koncert zespołu podczas III Przeglądu Chórów Amatorskich w Gościcinie, odbywającym się w ramach obchodów VII Dni Gminy Wejherowo. Przegląd nie miał charakteru konkursu;
01.07.2018 – oprawa muzyczna zawodów sportowych „Garmin Iron Triathlon’ Stężyca 2018” w Stężycy;
07.07.2018 – udział zespołu w I Wspólnym Śpiewie Kaszubów, przeprowadzonym w ramach XX Światowego Zjazdu Kaszubów w Luzinie;
05.08.2018 – prezentacja zespołu podczas „41 Międzynarodowego Jarmarku Folkloru” w Węgorzewie (woj. warmińsko – mazurskie);
09.09.2018 – koncert podczas Dożynek Parafialnych parafii Chwaszczyno, połączonych z IX Festynem Kaszubskim. Wydarzenie miało miejsce w Tuchomiu;
22.09.2018 – oprawa muzyczna uroczystej Mszy Św. otwierającej XVI Zjazd Kaszubskich Śpiewaków w Chwaszczynie, połączony z Jubileuszem XV-lecia działalności Zespołu KASZUBKI;
22.09.2018 – jubileuszowy koncert zespołu podczas XVI Zjazdu Kaszubskich Śpiewaków w Chwaszczynie, połączonego z Jubileuszem XV-lecia działalności KASZUBEK.
07.10.2018 – obszerna prezentacja zespołu podczas „XII Agroturystycznego Święta Wina i Miodu Pitnego” na Zamku Grodziec na Dolnym Śląsku;
21.10.2018 – oprawa muzyczna Kaszubskiej Mszy Św. w kościele parafialnym pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Chwaszczynie;
25.11.2018 – oprawa muzyczna Kaszubskiej Mszy Św. dziękczynnej, w jubileusz XX rocznicy powstania Klubu Morena gdańskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego, w kościele parafialnym pw. Bożego Ciała na gdańskiej Morenie;
25.11.2018 – koncert zespołu podczas uroczystości jubileuszowych XX-lecia działalności Klubu Morena gdańskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego;
28.11.2018 – udział zespołu w warsztatach tematycznych „Dnia Kaszubskiego” w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chwaszczynie. Członkinie zespołu włączyły się w oprawę muzyczną uroczystej akademii będącej podsumowaniem całego wydarzenia oraz przeprowadziły warsztaty kulinarne;
09.12.2018 – oprawa muzyczna Kaszubskiej Mszy Św. w kościele pw. św. Biskupa Polikarpa Męczennika w Gdańsku – Osowej;
14.12.2018 – koncert podczas „Spotkania z poezją i muzyką Kaszub” w Filii Nr 50 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku;
16.12.2018 – oprawa muzyczna Kaszubskiej Mszy Św. w kościele parafialnym w Chwaszczynie;
30.12.2018 - udział zespołu w „VI Rodzinnym Spotkaniu z Kolędą” w Chwaszczynie. Zespół w wydarzeniu zaprezentował się w nieco innej odsłonie, zapraszając do wspólnego kolędowania swoje rodziny;

Pozostałe wydarzenia w życiu zespołu:
– nagranie studyjne materiału na płytę z piosenkami kaszubskimi „Piosenki z Kaszub – Nasz swiata dzél” /20-30.08.2018 r./. Płyta do naszych rąk trafiła w grudniu 2018 r.;
– nagranie kolędy „Plac dlô Ce” (sł. i muz. K.Jastrzębski) na potrzeby projektu realizowanego przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko–Pomorskiej w Wejherowie oraz Twojej Telewizji Morskiej z Wejherowa /17.10.2018 r./;
– nagranie materiału na potrzeby realizowanej przez Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie filmowej „Prezentacji Zespołu KASZUBKI” /06 i 13.09.2018 r./;
– ukazanie się publikacji podsumowującej 15-lat działalności zespołu (autor tekstu: Danuta Jastrzębska, grafika: Michał Witt, wydawcy: Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie) /14.09.2018 r./;
– sesja zdjęciowa na płytę „Piosenki z Kaszub – Nasz swiata dzél” /06.09.2018 r./;
– współorganizacja z OKiS w Żukowie, MPiMK-P w Wejherowie oraz Radą Chórów Kaszubskich, XVI Zjazdu Kaszubskich Śpiewaków w Chwaszczynie, połączonego z Jubileuszem XV-lecia działalności Zespołu KASZUBKI /22.09.2018 r./;
– promocja działalności zespołu /ekspozycja i punkt informacyjny/ podczas uroczystości otwarcia Strefy Kultury w Chwaszczynie /14.04.2018 r./ i dnia otwartego /15.04.2018 r./;
– wywiady dla Radia Gdańsk /07.02.2018 r. – rozmowa z Teresą Makurat; 13.09.2018 r. – rozmowa z całym zespołem; 22.09.2018 r. – rozmowa z Szymon Chylińskim i Danutą Jastrzębską/;
– wywiad dla TVP 3 – Gdańsk /Bronisława Witt – 27.05.2018 r./;
– wywiad dla portalu Kartuzy.info /Danuta Jastrzębska – 13.09.2018 r./;
– wywiad dla Radia KASZËBË /Teresa Makurat – 22.09.2018 r./;
– udział przedstawicielki zespołu /Danuty Jastrzębskiej/ w Spotkaniu Opłatkowym pracowników Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie /19.12.2018 r./;
– udział przedstawicieli zespołu w spotkaniach Rady Chórów Kaszubskich. Celem spotkań było podsumowanie pracy RChK w roku 2017, omówienie planów na rok 2018, a także podsumowanie działań roku 2018 /zespół reprezentowali Danuta Jastrzębska, Stefania Dampc, Teresa Makurat i Szymon Chyliński/ /20.03.2018 r. i 25.10.2018 r./;
– wyjazdowe spotkanie robocze przed uroczystościami odpustowymi w Wejherowie /22.05.2018 r./.

Kółko hafciarskie.

Prezentacje dorobku uczestniczek warsztatów haftu w 2018 r.:
28.02.2018 – promocja haftu kaszubskiego i kultury regionu 28.01.2018 – obszerna prezentacja zespołu podczas XIII edycji konkursu „Gwara Śląska na Wesoło” w Teatrze Ziemi Rybnickiej w Rybniku (woj. śląskie) /zespół wchodził w skład reprezentacji KGW Chwaszczyno/;
28.02 – 3.03. 2018 – prezentacja haftu na targach turystycznych „Freizeit Messe” w Norynberdze, promocja Pomorza i Kaszub;
15.02.2018 – udział w Dniach Kultury Kaszubskiej w przedszkolu „Żabianka” w Gdańsku, prezentacja prac i kultury kaszubskiej;
07.04.2018 – prezentacja haftów w czasie XV Wojewódzkiego Turnieju KGW w Żukowie;
14.04.2018 - prezentacja prac podczas uroczystości oficjalnego otwarcia Strefy Kultury w Chwaszczynie;
1- 4.05.2018 – udział w kiermaszu i prezentacja haftów przy Muzeum w Gdańsku Oliwie;
28.05.2018 – udział w Dniu Kaszubskim w Przedszkolu nr 84 „Bursztynowy domek” Gdańsk Morena, gdzie pani z kółka hafciarskiego przeprowadziła pokaz sztuki haftu kaszubskiego inspirowany szkołą żukowską, w trakcie spotkanie pani omówiła historię powstania haftu żukowskiego;
1 – 2.06.2018– wystawa haftów kaszubskich przy muzeum w Gdańsku Oliwie podczas w ramach prezentacji rękodzieła artystycznego z Kaszub;
12.06.2018 – podsumowanie XXIII Wojewódzkiego Konkursu Haftu Kaszubskiego w Linii;
06. 2018 - wystawa haftów kaszubskich podczas Dni Gdańska;
15.07.2018 – prezentacja haftów kaszubskich na Jarmarku Gryfitów w Słupsku w ramach promocji Gminy Żukowo i naszego region;
15.07 – 31.08.2018 – prezentacja haftów podczas kiermaszu rękodzieła przy Muzeum w Gdańsku Oliwie;
11.08.2008 – warsztaty hafciarskie i wystawa prac podczas Zlotu ZHP na Wyspie Sobieszewskiej;
09.09.2018 – wystawa prac podczas Dożynek Parafialnych i Festynu Kaszubskiego w Tuchomiu;
19.09.2018 – członkini kółka hafciarskiego została uznana przez komisję Stowarzyszenia Twórców Ludowych i uzyskała tytuł TWÓRCA LUDOWY;
10.2018 – prace konkursowe z Wojewódzkiego Konkursu Haftu Kaszubskiego w Linii były wystawione w Sejmie w Warszawie;
26.11.2018 – prezentacja prac podczas uroczystości 10-lecia działalności kółka hafciarskiego;
28.11.2018 – udział w Dniu Kaszubskim w Szkole Podstawowej w Chwaszczynie, gdzie panie z kółka hafciarskiego przeprowadziły pokaz sztuki haftu kaszubskiego inspirowany szkołą żukowską, w trakcie spotkanie panie omówiły historię powstania haftu żukowskiego;
12.2018 – prezentacja prac hafciarek w czasie kiermaszu świątecznego w muzeum w Gdańsku
Nasze prezentacje poza regionem Pomorza cieszyły się sporym zainteresowaniem i zaowocowały nowymi kontaktami.

Formacja taneczna „ROSA”

Formacja obecnie liczy 15 osób. Grupa w 2018 roku spotykała się cyklicznie od czerwca do 15 grudnia w każdy poniedziałek na 1,5 godzinne bloki treningowe.
Do najważniejszych występów można zaliczyć następujące prezentacje:
28.01.2018 – prezentacja grupy tanecznej podczas XIII edycji konkursu „Gwara Śląska na Wesoło” w Teatrze Ziemi Rybnickiej w Rybniku (woj. śląskie) /grupa wchodziła w skład reprezentacji KGW Chwaszczyno/;
03.03.2018 – udział w konkurencji Taniec z układem do piosenki Kajah „Po co” w Turnieju Powiatowym KGW w Chmielnie;
07.04.2018 – udział w konkurencji Taniec z układem do piosenki Kajah „Po co” w Turnieju Wojewódzkim KGW w Żukowie;
17.06.2018 – występ z 4 układami tanecznymi podczas Nocy Kupały 2018 Gminy Szemud;
22.09.2018 – występ na 85 – leciu OSP w Skrzeszewie Żukowskim, który odbył się w 4 odsłonach /taniec: Burleska, Chica Chica i Różowa Pantera oraz piosenka kabaretowa /;
20.10.2017 - impreza prywatna – pokaz na uroczystości członkini koła – Chwaszczyno;
27.10.2017 - impreza prywatna – pokaz na uroczystości członkini koła - Sopot;
17.11.2017 – wystąpiłyśmy poza konkurnacjami na XVI Gminnym Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich w Żukowie, wykonując taniec do utworu z filmu „Piraci z Karaibów”.

Grupa kabaretowa.
14.04.2018 – wykonanie skeczu pt. „Wiejskie wesele” podczas otwarcia „Strefy Kultury” w Chwaszczynie;
29.09.2018 - wykonanie skeczu pt. „Wiejskie wesele” podczas impery prywatnej członkini koła w Dworku Oleńka w Tuchomiu.

Osiągnięcia KGW Chwaszczyno w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018:
W okresie sprawozdawczym działalność stowarzyszenia została niejednokrotnie zauważona i doceniona wyrazem czego są przyznane nam wyróżnienia i nagrody, a mianowicie:
* Grand Prix dla koła w Powiatowym Turnieju KGW w Chmielnie;
* I miejsce dla koła w kategorii „Scenka kabaretowa” w Gminnym Turnieju KGW w Żukowie;
* II miejsce dla W. Krzymińskiej w XXIII Wojewódzkim Konkursie Haftu Kaszubskiego w Lini;
* III miejsce dla A.Barsowskiej oraz S.Rzeszewicz w XXIII Wojewódzkim Konkursie Haftu Kaszubskiego w Lini;
* nominacja do Gminnej Nagrody SUCOVIA dla KGW Chwaszczyno;
* wyróżnienie dla prezesa KGW Chwaszczyno Barbary Myszk – Herrmann z okazji 60-lecia działalności koła;
* członkini koła J. Wiercińska otrzymała mandat Rady Miasta Żukowo w Wyborach samorządowych 2018;
* członkini kółka hafciarskiego p. Wanda Krzymińska – została uznana przez komisję Stowarzyszenia Twórców Ludowych tytułem Twórca Ludowy.


Tak wielka aktywność koła była możliwa dzięki pozyskanym na rok 2018 funduszom:
1. Wsparcie finansowe z otwartego konkursu na realizację zadania publicznego „Rozwój Kultury i Sztuki w Gminie Żukowo w 2018 r.” w zakresie:
* Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego regionu – Promowanie i instruktaż techniki haftu kaszubskiego w Chwaszczynie;
* Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego regionu – Wydanie publikacji podsumowującej bogatą działalność i popularyzację regionu Kaszub przez Koło Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie na przełomie lat 1958-2018
* Promocja regionu oraz kultury ludowej Kaszub w kraju poprzez wyjazd Koło Gospodyń Wiejskich Chwaszczyno w XII Powiatowym Konkursie Kół Gospodyń Wiejskich „Gwara śląska na wesoło” – Rybnik 2018” /woj. śląskie/;
* Promocja regionu oraz kultury ludowej Kaszub w kraju poprzez wyjazd Zespołu Wokalnego KGW Chwaszczyno „KASZUBKI” na „XII Agroturystyczne Święto Wina i Miodu Pitnego na Zamku Grodziec /woj. dolnośląskie/”
2. Pozyskanemu na rok 2018 grantowi z otwartego konkursu na realizację zadania publicznego „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” w Powiecie Kartuskim, pt.:
* „Perły muzyki kaszubskiej oraz utwory twórców z Powiatu Kartuskiego na płycie CD – w wykonaniu Zespołu KGW Chwaszczyno „KASZUBKI” – w jubileusz 15-lecia działalności Zespołu”
3. Pozyskanemu wsparciu finansowemu z budżetu Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie na wyjazd zespołu „Kaszubki” na II Lęborski Przegląd Kolęd Kaszubskich im. Franciszka Okunia w Sanktuarium św. Jakuba w Lęborku;
4. Pozyskanemu wsparciu finansowemu z budżetu Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie na wyjazd zespołu „Kaszubki” na „41 Międzynarodowy Jarmark Folkloru” w Węgorzewie /w woj. warmińsko – mazurskim/.

Ponadto pozyskałyśmy wsparcie finansowe z budżetu Wydziału Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Kartuzach oraz Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych na pokrycie części kosztów wydania Publikacji KGW Chwaszczyno. Dziękujemy także za wsparcie finansowe prywatnych sponsorów w realizacji celów naszego koła.
Informacje o bieżącej działalności koła są zamieszczane na naszej stronie www.kgw.chwaszczyno.pl oraz naszym fanpage’u.
Za uwagę dziękujemy.