Koło Gospodyń Wiejskich

CHWASZCZYNO

 MKS7508 001m

Zespół „KASZUBKI” podczas występu – 05.08.2018 r.

W dniach 04 – 05 sierpnia 2018 r. miał miejsce wyjazd Zespołu Wokalnego KGW Chwaszczyno „KASZUBKI” do Węgorzewa  (woj. warmińsko – mazurskie).

Celem naszego wyjazdu była promocja regionu Kaszub i Gminy Żukowo podczas „41 Międzynarodowego Jarmarku Folkloru” – imprezy będącej największym świętem folkloru regionu Warmii i Mazur, odbywającej się z udziałem twórców i zespołów ludowych z różnych regionów Polski i krajów ościennych (Białorusi, Litwy, Rosji i Ukrainy).

Zespół zaprezentował się na scenie jarmarku w obszernym, 40 minutowym bloku programowym. Swój występ rozpoczęliśmy od słownej mini prezentacji regionu Kaszub i gminy Żukowo, na treść której złożyły się ogólne informacje o regionie, o naszych kaszubskich wartościach, o języku, kulturze i sztuce ludowej, barwach regionu ukazanych w hafcie kaszubskim, a także legenda o powstaniu Kaszub – przeplatanej wykonaniem  pieśni „Kaszëbsczé  Nótë” oraz skocznej polki. Następnie wykonaliśmy blok złożony z 10-ciu kaszubskich utworów wokalnych.

Udział „KASZUBEK” w Jarmarku miał miejsce na zaproszenie głównego organizatora wydarzenia –  Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie.

 

2018 Węgorzewo m O udziale w wydarzeniu przypominać nam będzie pamiątkowy dyplom

 

Wyjazd na Mazury był też dla zespołu okazją do tego, by zwiedzić jeden z najcenniejszych gotyckich zabytków w Polsce – wzniesiony w drugiej połowie XIV w. zamek w Lidzbarku Warmińskim –  ze względu na wielkość i wspaniałą architekturę nazywany Wawelem Północy.

 

Zamek w Lidzbarku Warmińskim 04.08.2018Zamek w Lidzbarku Warmińskim – 04.08.2018 r.

 

Podążając w kierunku Węgorzewa na dłuższą chwilę zatrzymaliśmy się też w Sanktuarium Maryjnym w Świętej Lipce, zwanym Częstochową Północy. Początki kultu Matki Boskiej  sięgają tu XIV w. Według ustnie przekazywanej informacji więziony w lochach kętrzyńskiego kościoła skazaniec dzięki interwencji Matki Bożej wyrzeźbił w drewnie Jej figurkę z Dzieciątkiem. Po wykonaniu rzeźby został uwolniony, a figurkę zawiesił na lipie przy drodze z Kętrzyna do Reszla. Rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem zasłynęła licznymi cudami. Świętolipska bazylika pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny wraz z obejściem krużgankowym i klasztorem jest jednym z najważniejszych zabytków baroku w północnej Polsce. Zwiedzanie sanktuarium połączyliśmy z wysłuchaniem koncertu, który wykonywany jest na XVIII-wiecznych organach, odznaczających się wspaniałym brzmieniem oraz bogatą rzeźbiarską dekoracją.

 

Sanktuarium Maryjne w Świętej Lipce 04.08.2018 Sanktuarium Maryjne w Świętej Lipce – 04.08.2018 r.

 

Lidzbark, Święta Lipka, wspólnie spędzony sobotni wieczór, ale przede wszystkim barwny „41 Międzynarodowy Jarmark Folkloru” – ten wyjazd i wydarzenie z pewnością zapiszemy jako jedno z ważniejszych w życiorysie zespołu.

 

Wyjazd zespołu do Węgorzewa

 

Wyjazd zespołu do Węgorzewa odbył się dzięki wsparciu finansowemu, którego udzielił nam Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie.

 

Tekst: D. Jastrzębska /Zespół „KASZUBKI”/
Zdjęcia: A. Kozakowska /OKiS Żukowo/