Koło Gospodyń Wiejskich

CHWASZCZYNO

kaszubki w tokarni 4

 

W dniu 28 sierpnia 2016 r. Zespół Wokalny KGW Chwaszczyno „KASZUBKI” gościł w Parku Etnograficznym w Tokarni /woj. świętokrzyskie/, będącym oddziałem Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach.

To sielskie miejsce było gospodarzem „Święta Chleba” - imprezy prezentującej dawne zwyczaje i obrzędy dożynkowe ziemi kieleckiej.

 

Imprezę uatrakcyjniły liczne pokazy obrzędowe: młócenie cepami, przemiał zboża na żarnach i w zabytkowych wiatrakach, wypiek podpłomyków i wypiek chleba. Nie zabrakło też stoisk z wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi. Swoje miejsce miał również kiermasz rękodzieła oraz występy zespołów ludowych z kielecczyzny.

 

kaszubki w tokarni 3

kaszubki w tokarni 2

 

„KASZUBKI” zaprezentowały się na scenie w trwającym godzinę koncercie. Oprócz prezentacji wokalno - instrumentalnej, zespół – w rozmowie z etnograf, p. Beatą Ryń – przybliżył publiczności region Kaszub, opowiadając o naszej odrębności, sztuce ludowej, rzemiośle, tradycjach i obyczajach. Oryginalnie, bo w języku kaszubskim, zespół zaprosił też wszystkich do zwiedzania przygotowanej przez Muzeum wystawy prezentującej Kaszuby /w ramach realizowanego przez Park Etnograficzny w Tokarni, projektu pod hasłem „Poznajemy regiony etnograficzne Polski”, rok 2016 poświęcony jest Kaszubom, a ekspozycja złożona z eksponatów wypożyczonych z Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie jest udostępniona zwiedzającym od 15 lipca do 15 października/.

 

kaszubki w tokarni 1

 

Wyjazd zespołu do Tokarni miał miejsce na zaproszenie Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach i był ściśle powiązany z obchodami roku kaszubskiego w skansenie. Nasz występ miał być i stał się dopełnieniem prezentowanej ekspozycji muzealnej i nieco ją ożywił.

 

Nasz wyjazd na Ziemię Świętokrzyską był możliwy dzięki wsparciu finansowemu ze środków funduszu sołeckiego Chwaszczyna /co pozwoliło nam pokryć część kosztów/ oraz gościnności Muzeum Wsi Kieleckiej – Parku Etnograficznego w Tokarni.

 

Swoje podziękowania kierujemy też do Urzędu Gminy Żukowo i do Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie za okazane nam wsparcie rzeczowe i przekazanie nam materiałów promocyjnych.

 

Zespół Wokalny „KASZUBKI”

D.J.