Koło Gospodyń Wiejskich

CHWASZCZYNO

pods.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 posiedzeń Zarządu oraz 4 zebrania ogólne Koła (w tym dwa Walne).

W trakcie okresu sprawozdawczego realizowano cele i zadania, jakie stanowią podstawę działania naszego stowarzyszenia. W ich ramach na posiedzeniach Zarządu i na zebraniach ogólnych omawiane były wszystkie aktualne w danym momencie sprawy dotyczące nadchodzących i planowanych wydarzeń w życiu koła w 2015 roku.

Szczegółowe dokonania naszej organizacji przedstawiają się następująco:

 DZIAŁANIA KOŁA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM:

02.01.2015 – rozpoczęcie współpracy KGW Chwaszczyno z lokalnym wydawnictwem – dwumiesięcznikiem „CHWASZCZYNO.PL”. Członkinie koła - Danuta Jastrzębska, Barbara Myszk-Herrmann i Agnieszka Myszk.

06.01.2015 – włączenie się koła w przygotowanie poczęstunku /babeczek/ dla uczestników Orszaku Trzech Króli w Żukowie

02.03.2015 – wywiad dotyczący pracy i osiągnięć koła dla Magazynu Nowoczesnego Rolnika „Strefa Agro” /Barbara Myszk-Herrmann/

02.03.2015 – gminne spotkanie KGW w UG Żukowo z okazji Dnia Kobiet /koło reprezentowała B. Myszk-Herrmann/.

04.03.2015 – prezentacja koła przed kamerami gdańskiego ośrodka TVP – nagranie materiału o KGW Chwaszczyno do programu red. Karoliny Raszei „TEDË JO” /udział zespołu KASZUBKI, grupy kabaretowej, formacji tanecznej ROSA oraz kółka hafciarskiego/

06.03.2015 – prezentacja koła podczas II Sabatu Kaszubskiego w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie /udział zespołu KASZUBKI, grupy kabaretowej i formacji tanecznej ROSA/

06.03.2015 – ukazanie się obszernego materiału o KGW Chwaszczyno w marcowym numerze miesięcznika „Pomerania”. Artykuł autorstwa Tomasza Fopke.

07.03.2015 – prezentacja podczas spotkania z okazji Dnia Kobiet członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Szemud w Wiejskim Ośrodku Kultury w Kielnie /zespół wokalny KASZUBKI i grupa kabaretowa/

09.03.2015 – spotkanie członkiń koła z okazji Dnia Kobiet /świetlica Remizy OSP Chwaszczyno/

17-26.03.2015 – wiosenna edycja warsztatów rękodzieła artystycznego – temat przewodni Wielkanoc /grupa 17 osób/

03.04.2015 – udział chwaszczyńskich hafciarek p. Salomei Rzeszewicz i Wandy Krzymińskiej w programie TVP Gdańsk „Panorama Dnia”. Hafciarki naszego koła przed kamerami zaprezentowały kaszubski haft oraz przedstawiły tradycje wielkanocne Kaszub.

11.04.2015 – wywiad dla ogólnopolskiego portalu Kół Gospodyń Wiejskich „Moje.KGW”. Prezentacji koła dokonał zarząd, członkinie kółka hafciarskiego oraz zespół KASZUBKI, a gościłyśmy u siebie redaktor naczelną portalu p. Ewę Łusiak.

18.04.2015 – wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni na spektakl pt. GREASE /17 osób/

18-19.04.2015 – wyjazd Zespołu KASZUBKI na III Przegląd Zespołów Wokalnych z terenu Wielkopolski w Niechanowie k. Gniezna /woj. wielkopolskie/. Wyjazd był też okazją do zwiedzenia wielu atrakcji turystycznych i historycznych Wielkopolski /20 osób/.

23.04.2015 – opracowanie i wysłanie materiału do publikacji w wydawnictwie „Moje KGW”. Materiał dotyczący prezentacji ogólnej KGW Chwaszczyno – autorstwa Danuty Jastrzębskiej. Materiał dotyczący haftu kaszubskiego i chwaszczyńskiego - autorstwa Salomei Rzeszewicz. Przygotowany przez nasze koleżanki materiał został zamieszczony również na ogólnopolskim portalu KGW.

06.05.2015 prezentacja potraw kuchni kaszubskiej na kampusie Uniwersytetu Gdańskiego, w ramach projektu „Kaszubskie smaki na kampusie” /Barbara Myszk-Herrmann, Teresa Młyńska, Anna Tesmer, Aleksandra Nosel/.

10.05.-09.06.2015 – udział hafciarek KGW Chwaszczyno w XX Konkursie Haftu Kaszubskiego w Linii

26.05.2015 – rozstrzygnięcie konkursu „Więcej owoców, warzyw i kwiatów”. Laureatką edycji konkursu w roku 2015 została p. Elżbieta Połom. Nagrody dla laureatki oraz wszystkich uczestniczek konkursu ufundował p. Jarosław Cyrzan.

29.05.2015 – włączenie się w organizację oraz prezentacja koła podczas Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w Zespole Szkół w Chwaszczynie.

30-31.05.2015 – wycieczka na Ziemię Pomorską /udział 51 osób/

04-05.07.2015 – prezentacja koła podczas XII Dni Powiatu Kartuskiego w Chmielnie. Podczas imprezy koło reprezentowały: 4 lipca – formacja taneczna ROSA, a w dniach 4 i 5 lipca - kółko hafciarskie.

10-13.07.2015 – wyjazd Zespołu Wokalnego KGW Chwaszczyno „KASZUBKI” na Dolny Śląsk. Celem wyjazdu była prezentacja zespołu na Zamku Grodziec, a także zwiedzanie atrakcji Dolnego Śląska /20 osób/

18-19.07.2015 – udział członkiń koła w pieszej pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Kaszub w Sianowie. Koło włączyło się również w organizację pielgrzymki.

23-29.07.2015 – wycieczka 8-dniowa do Kotliny Kłodzkiej i Czech /49 osób/.

23.08.2015 – włączenie się koła w organizację oraz w oprawę artystyczną Dożynek Parafialnych, połączonych z VI Festynem Kaszubskim w Chwaszczynie /na scenie zaprezentowały się: formacja taneczna ROSA, Grupa Kabaretowa, Zespół KASZUBKI. Ekspozycję swoich prac prezentowało kółko hafciarskie. Ponadto członkinie koła przygotowały pokaz pieczenia chleba – A.Nosel – oraz szeroką gamę sałatek na poczęstunek dla mieszkańców Chwaszczyna/.

06.09.2015 – prezentacja KGW Chwaszczyno podczas Dożynek Gminnych gminy Szemud /kółko hafciarskie, formacja taneczna ROSA, grupa kabaretowa/.

02.10.2015 – wywiad dotyczący pracy KGW Chwaszczyno dla ogólnopolskiego wydania „Gościa Niedzielnego” – red. Agata Puścikowska. Wywiadu udzieliła Danuta Jastrzębska.

13.10-01.12.2015 – kurs języka kaszubskiego. Kurs prowadził Tomasz Fopke – wykładowca i nauczyciel j. kaszubskiego, członek Rady Języka Kaszubskiego. Koordynatorkami kursu z ramienia KGW były S.Dampc i D.Jastrzębska /27 osób/.

11.11.2015 – zaangażowanie się koła w organizację uroczystości odsłonięcia i poświęcenia odnowionego obelisku, poświęconego ofiarom II wojny światowej /przygotowanie poczęstunku oraz oprawa muzyczna uroczystości przez zespół KASZUBKI/

21.11.2015 – udział koła w XIII Gminnym Turnieju KGW w Żukowie

07-09.12.2015 – jesienna edycja warsztatów rękodzieła artystycznego – temat przewodni Boże Narodzenie /grupa 17 osób/

10-15.12.2015 – udział przedstawicielek koła /Justyna Szumlas i Krystyna Piernicka/ w wyjeździe delegacji Gminy Żukowo do Saint Junien we Francji /delegacja Gminy Żukowo brała tam czynny udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym. Nasze koleżanki na stoisku gminy Żukowo prezentowały prace naszych hafciarek oraz prowadziły sprzedaż wykonanych w ramach jesiennej edycji warsztatów rękodzieła artystycznego prac – dochód ze sprzedaży których przeznaczony jest na cele statutowe koła.

17.12.2015 - Wigilia członkiń koła w Restauracji Orchidea-R.

18.12.2015 – udział reprezentantek koła w gminnym spotkaniu opłatkowym w UG Żukowo /A.Barsowska i K.Piernicka/.

Tak przedstawiają się dokonania koła w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

Dokonując podsumowania nie można tez pominąć wkładu własnego członkiń koła, a mianowicie w przygotowaniu potraw i wypieków na turniej i spotkania wewnętrzne , a także zaangażowania w organizację i realizację wymienionych w sprawozdaniu wydarzeń.

W okresie sprawozdawczym członkinie naszego koła nadal rozwijały swoje pasje w działających w strukturach koła grupach, a są to:

ZESPÓŁ WOKALNY "KASZUBKI"

Skład zespołu KASZUBKI tworzą członkinie KGW Chwaszczyno. Obecnie stały skład zespołu tworzy 18 osób /17 pań + instruktor muzyczny/. Poza stałym składem do zespołu dołącza gościnnie 1 osoba /jest to muzyk, kontrabasista, z którym zespół współpracuje od roku/. Spotkania robocze zespołu odbywają się raz w tygodniu w blokach 3 godzinnych. Repertuar zespołu tworzą utwory sakralne obejmujące okres całego roku liturgicznego oraz utwory świeckie – polskie i kaszubskie pieśni i piosenki ludowe oraz znanych twórców kaszubskich, a także powstałe specjalnie na potrzeby zespołu. Podczas występów poza regionem zespół dokonuje też mini prezentacji Kaszub, która zawiera kilka istotnych informacji o Kaszubach, o naszej odmienności, naszych wartościach i o bogatej kulturze naszego regionu.

Rok 2015 był dla zespołu 12-rokiem pracy. Zapisał on się w historii „Kaszubek” jako okres szczególnie pracowity, bogaty w wydarzenia i osiągnięcia. Zespół 24-krotnie prezentował się przed publicznością, 2-krotnie promował region poza woj. pomorskim /Dolny Śląsk i Wielkopolska/, odniósł też kolejny ważny sukces zajmując punktowane miejsce na szczeblu ogólnopolskim. Najważniejszym i wymagającym sporego zaangażowania wydarzeniem w życiu zespołu w roku 2015 było nagranie płyty CD z kaszubskimi kolędami twórców z Chwaszczyna – projekt ten realizowany był od listopada 2014 do lipca 2015, kiedy to miała miejsce rejestracja materiału w studiu nagrań. Finalny wyrób – gotowa płyta CD – ukazała się na początku grudnia 2015 r.

W roku 2015 KASZUBKI powiększyły też swój majątek – zespół za własne fundusze zakupił jeden kompletny kaszubski strój damski.

Rok 2015 był tez rokiem zmian personalnych w składzie grupy wokalnej oraz rozbudowania składu kapeli /dzięki nawiązaniu stałej współpracy ze skrzypaczką i klarnecistką oraz gościnnemu wsparciu kontrabasisty/.

Prezentacje zespołu KASZUBKI w okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.:

06.01.2015 – oprawa muzyczna Kaszubskiej Mszy Św. w Gdańsku – Osowej.

14.01.2015 – koncert kolęd kaszubskich i polskich, kaszubskich pieśni i piosenek ludowych, a także kaszubskich utworów instrumentalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – Środowiskowym Domu Samopomocy w Gdyni.

18.01.2015 – oprawa muzyczna Kaszubskiej Mszy Św. w Chwaszczynie.

07.02.2015 – występ podczas uroczystości jubileuszu urodzin członkini zespołu – jako niespodzianka i upominek od koleżanek dla jubilatki. Wydarzenie miało miejsce w Kielnie.

15.02.2015 – oprawa muzyczna Kaszubskiej Mszy Św. w Chwaszczynie.

04.03.2015 – prezentacja przed kamerami gdańskiego ośrodka TVP – nagranie materiału do programu red. Karoliny Raszei „TEDË JO”.

06.03.2015 – prezentacja podczas II Sabatu Kaszubskiego w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie.

07.03.2015 – koncert pieśni i piosenek kaszubskich podczas spotkania z okazji Dnia Kobiet członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Szemud. Impreza miała miejsce w Wiejskim Ośrodku Kultury w Kielnie.

19.04.2015 – prezentacja podczas III Przeglądu Zespołów Wokalnych z Terenu Wielkopolski w Niechanowie k. Gniezna /woj. wielkopolskie/. Zespół do udziału w imprezie został zaproszony przez Gminny Ośrodek Kultury w Niechanowie. Podczas godzinnego występu „Kaszubki” wykonały kaszubskie pieśni sakralne, pieśni i piosenki świeckie, utwory instrumentalne oraz dokonał mini prezentacji regionu.

10.05.2015 – występ podczas XIII Zjazdu Kaszubskich Śpiewaków – zjazdu chórów i zespołów kaszubskich, zrzeszonych w Radzie Chórów Kaszubskich. Wydarzenie miało miejsce w Kosakowie /pow. pucki/.

17.05.2015 – włączenie się zespołu w oprawę muzyczną sumy odpustowej w Wejherowie (uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego).

17.05.2015 – oprawa muzyczna Kaszubskiej Mszy Św. w Chwaszczynie.

17.05.2015 – oprawa muzyczna Nabożeństwa Majowego przy Krzyżu u p.Kreft w Chwaszczynie.

29.05.2015 – prezentacja zespołu podczas Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Chwaszczynie.

27.06.2015 – oprawa muzyczna Mszy Św. w Mściszewicach /gm. Sulęczyno/.

27.06.2015 – koncert podczas II Zjazdu Rodzinnego Potomków Antoniego i Malwiny Trederów z Dąbrowy k. Mściszewic. Wydarzenie miało miejsce w miejscowości Skoczkowo /gm. Sulęczyno/.

12.07.2015 – prezentacja zespołu podczas Święta Kwitnących Lip na Zamku

Grodziec na Dolnym Śląsku. Zespół podczas imprezy prezentował się 2-krotnie. W prezentowanym przez zespół programie znalazły się pieśni i piosenki kaszubskie, utwory instrumentalne oraz mini prezentacja regionu. Tegoroczny wyjazd zespołu na Dolny Śląsk i udział w Święcie Kwitnących Lip /imprezie promującej dolnośląskie pszczelarstwo/ był dla KASZUBEK już drugą okazją zaprezentowania się w tym miejscu. Po raz pierwszy zespół gościł na Zamku Grodziec w roku 2014 – podczas Śląskiego Święta Pieśni.

14-31.07.2015 – nagranie materiału na płytę z kolędami kaszubskimi autorstwa twórców z Chwaszczyna /tytuł – „Kolędy z Kaszub – Chwaszczińskô Kòlãda”, zawartość płyty – 12 utworów, realizacja nagrań – Adam Drywa „Rainbow Studio” w Gdyni, wydawca płyty – „Soliton” Sopot/. Kierownictwo artystyczne projektu – Szymon Chyliński.

08.08.2015 – udział zespołu w XII Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznym „Krajobrazy Sceny Ludowej” w Czarnem k. Szczecinka. Zespół w konkursie zajął III miejsce /jest to ważne osiągnięcie, ponieważ w konkursie brało udział 25 zespołów/.

23.08.2015 – koncert pieśni i piosenek kaszubskich oraz wykonanie utworów instrumentalnych podczas Dożynek Parafialnych, połączonych z VI Festynem Kaszubskim w Chwaszczynie.

27.09.2015 – oprawa muzyczna Kaszubskiej Mszy Św. w Gdańsku – Osowej.

11.10.2015 – oprawa muzyczna Mszy Św. dla osób chorych i niepełnosprawnych w kościele „Gwiazdy Morza” w Sopocie. Po Mszy Św. – wykonanie koncertu kaszubskich pieśni sakralnych.

18.10.2015 – oprawa muzyczna Kaszubskiej Mszy Św. w Chwaszczynie.

11.11.2015 – udział zespołu w oprawie muzycznej uroczystości poświęcenia odnowionego obelisku, postawionego ku pamięci mieszkańców Gromady Chwaszczyno poległych i pomordowanych podczas II wojny światowej. Zespół przygotował oprawę muzyczną uroczystej Mszy Św. w intencji Ojczyzny oraz wykonał /podczas uroczystości przy obelisku/ pieśń „Zemia rodnô” autorstwa Jana Trepczyka.

20.12.2015 – prezentacja zespołu podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Żukowie. Zespół podczas występu wykonał koncert kolęd kaszubskich, koncert pieśni i piosenek kaszubskich oraz utwory instrumentalne.

Pozostałe wydarzenia w życiu zespołu:

- przygotowanie spotkania opłatkowego /poczęstunku/ dla członków Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w Chwaszczynie;

-  prezentacja dla ogólnopolskiego wydawnictwa „Moje KGW”;

-   wyjazdowe spotkania robocze przed uroczystościami odpustowymi w Wejherowie;

- przygotowanie poczęstunku dla uczestników pieszej pielgrzymki z Oliwy do Wejherowa;

-   udział delegacji zespołu w imprezie promocyjnej „Śpiewnika Kaszubskiego” p. Marzeny Graczyk w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie.

-   wywiad dla Radia KASZËBE, promujący nagraną przez zespół płytę z kaszubskimi kolędami – „Kolędy z Kaszub – Chwaszczińskô Kòlãda”. Wywiadu udzieliła Danuta Jastrzębska. Emisja fragmentów rozmowy miała miejsce w okresie przedświątecznym. Cały materiał zaprezentowano w czasie świąt Bożego Narodzenia.

-   promocja płyty „Kolędy z Kaszub – Chwaszczińskô Kòlãda” – w lokalnych mediach /portale wiejskie i gminne, wydawnictwa prasowe „Chwaszczyno.pl”, „Gazeta Kartuska”/ oraz przekazanie egzemplarzy płyty na potrzeby promocyjne zespołu do Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie /dzięki współpracy z OKiS-em nasza płyta zagościła już m. in. w domach w Saint Junien we Francji/ .

 

KÓŁKO HAFCIARSKIE

Obecnie w warsztatach haftu kaszubskiego uczestniczy 29 osób, z tego 9 pań należy do KGW w Chwaszczynie. W okresie sprawozdawczym aktywny udział w warsztatach brało 26 pań. Wśród uczestniczek warsztatów znajdują się osoby o różnym stopniu zaawansowania w znajomości sztuki haftu. Spotkania warsztatów hafciarskich odbywały się w minionym okresie w każdy poniedziałek w blokach 4-godzinnych, za wyjątkiem okresu letniego, kiedy to spotkania miały miejsce w co drugi tydzień. Podczas zajęć uczestniczki warsztatów projektowały nowe wzory i wykonywały prace z motywami haftu kaszubskiego. We wzornictwie korzystały z bogactwa motywów różnych szkół kaszubskich, jednak główną inspiracją była szkoła żukowska, która też posłużyła za wzorzec w tworzeniu haftu chwaszczyńskiego. Poza pracami z motywami kaszubskimi, uczestniczki warsztatów – indywidualnie – wykonują też prace w różnych technikach i o dowolnym wzornictwie.

W roku 2015 żukowska szkoła haftu kaszubskiego została wpisana na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Prezentacje dorobku uczestniczek warsztatów haftu w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.:

04.03.2015 – prezentacja przed kamerami gdańskiego oddziału TVP – nagranie materiału do programu red. Karoliny Raszei „TEDË JO”

28.03.2015 – wystawa haftu kaszubskiego oraz wykład „Haft Kaszubski” na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Gdańsku – Osowej

31.03.2015 – ekspozycja prac oraz przekazanie informacji na temat kultury kaszubskiej w Przedszkolu SMOCZEK w Chwaszczynie

03.04.2015 – prezentacja prac chwaszczyńskich hafciarek w programie TVP Gdańsk „Panorama Dnia”. Nasze hafciarki podczas swej wizyty w studio opowiadały też o tradycjach wielkanocnych na Kaszubach.

11.04.2015 – ekspozycja prac na potrzeby prezentacji KGW Chwaszczyno dla portalu „Moje KGW”

10.05.2015 – udział w XX Konkursu Haftu Kaszubskiego w Linii – swoje prace do konkursu zgłosiło 10 uczestniczek warsztatów haftu w Chwaszczynie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 09.06.2015. Zgłoszone do oceny prace po zakończeniu konkursu w Linii /wraz z pracami wszystkich uczestników/ trafiły na

pokonkursową wystawę w Żukowie /w dniach 4-21 sierpnia/.

04-05.07.2015 – ekspozycja prac podczas XII Dni Powiatu Kartuskiego w Chmielnie.

14.08.2015 – wystawa prac w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach – podczas dni otwartych muzeum.

23.08.2015 – ekspozycja prac podczas Dożynek Parafialnych/VI Festynu Kaszubskiego w Chwaszczynie

06.09.2015 – ekspozycja prac podczas Dożynek Gminnych gminy Szemud

12.12.2015 – wystawa prac podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Saint Junien /Francja/

 

GRUPA KABARETOWA

Skład grupy kabaretowej chwaszczyńskiego KGW tworzy 8 osób. W roku 2015 panie miały okazję zaprezentować swój repertuar kilkukrotnie. Występy grupy cieszyły się sporym zainteresowaniem, a każdemu wykonaniu towarzyszył szczery aplauz publiczności.

Prezentacje grupy kabaretowej w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.:

04.03.2015 – prezentacja przed kamerami gdańskiego oddziału TVP – nagranie materiału do programu red. Karoliny Raszei „TEDË JO” /Debata sołecka/

06.03.2015 – prezentacja podczas II Sabatu Kaszubskiego w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie /Debata sołecka/

07.03.2015 – występ podczas spotkania z okazji Dnia Kobiet członkiń Kół Gospodyń Wiejskich gminy Szemud w Kielnie /Sąsiadka zza miedzy i Debata sołecka/

23.08.2015 – prezentacja podczas Dożynek Parafialnych/VI Festynu Kaszubskiego w Chwaszczynie /Debata sołecka/

06.09.2015 – występ podczas Dożynek Gminnych gminy Szemud /Debata sołecka/

 

FORMACJA TANECZNA "ROSA"

Formacja taneczna KGW Chwaszczyno ROSA /pod taką nazwą występująca od grudnia 2014 r./ liczy 16 osób. Skład formacji tworzą członkinie koła oraz prowadzący grupę instruktor tańca.

Prezentacje formacji ROSA w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.:

04.03.2015 – prezentacja przed kamerami gdańskiego oddziału TVP – nagranie materiału do programu red. Karoliny Raszei „TEDË JO”

06.03.2015 – występ podczas II Sabatu Kaszubskiego w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie

27.04.2015 – udział w precastingu do programu „Mam Talent” stacji telewizyjnej TVN

29.05.2015 – prezentacja podczas Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w Zespole Szkół w Chwaszczynie.

04.07.2015 – prezentacja podczas XII Dni Powiatu Kartuskiego w Chmielnie.

23.08.2015 – występ podczas Dożynek Parafialnych/VI Festynu Kaszubskiego w Chwaszczynie

06.09.2015 – prezentacja podczas Dożynek Gminnych gminy Szemud

21.11.2015 – reprezentowanie KGW Chwaszczyno w turniejowej rywalizacji w konkurencji taniec

 

Osiągnięcia KGW Chwaszczyno w roku 2015:

W roku 2015 działalność stowarzyszenia została niejednokrotnie zauważona i doceniona wyrazem czego są przyznane nam wyróżnienia i nagrody, a mianowicie:

 • Grand Prix XIII-go Gminnego Turnieju KGW w Żukowie.
 • III miejsce dla zespołu KASZUBKI w XII Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznym „Krajobrazy Sceny Ludowej” w Czarnem k. Szczecinka.
 • II miejsce dla pań Anny Barsowskiej, Marii Dunst, Wandy Krzymińskiej i Salomei Rzeszewicz w XX Konkursie Haftu Kaszubskiego w Linii
 • wyróżnienie dla pani Ireny Płottke w XX Konkursie Haftu Kaszubskiego w Linii

Tak wielka aktywność koła była możliwa dzięki pozyskanym na rok 2015 grantom z otwartego konkursu na realizację zadania publicznego „Rozwój Kultury i Sztuki w Gminie Żukowo” w zakresie:

 • Prowadzenie i instruktaż żeńskiej grupy wokalnej KASZUBKI
 • Prowadzenie i instruktaż zajęć kółka hafciarskiego
 • Prowadzenie i instruktaż formacji tanecznej ROSA
 • Promocję Kaszub i gminy Żukowo w woj. wielkopolskim – wyjazd zespołu KASZUBKI na występ podczas III Przeglądu Zespołów Wokalnych w Niechanowie
 • Przeprowadzenie warsztatów artystycznych dla członkiń koła.

oraz dzięki środkom pozyskanym z otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w zakresie:

 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – tytuł zadania „Przygotowanie materiału na płytę CD z kolędami kaszubskimi autorstwa twórców z Chwaszczyna (opracowanie aranżacji utworów, przygotowanie wokalne i muzyczne całego projektu)
 • -tanecznych usprawniających i poprawiających kondycję fizyczną i sprawność ruchową”.

Ponadto pozyskałyśmy wsparcie finansowe z budżetu Gminy Żukowo na pokrycie

części kosztów wyjazdu Zespołu KASZUBKI na występy na Zamku Grodziec na Dolnym Śląsku /prezentacja podczas Święta Kwitnących Lip/. Wyjazd miał miejsce w ramach promocji Gminy Żukowo oraz promocji kultury Kaszub.

W roku 2015 KGW Chwaszczyno skorzystało też ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Chwaszczyno – środki te przyznano nam na realizację i wydanie nakładu płyty CD z kaszubskimi kolędami.