Koło Gospodyń Wiejskich

CHWASZCZYNO

kaszubki1

 

 

Sobota, 8 sierpnia 2015 r., to kolejny dzień, który zapisał się jako szczególny w życiu Zespołu Wokalnego KGW Chwaszczyno „KASZUBKI” – nie z powodu wyjątkowego upału, ale za sprawą sukcesu, jaki zespół odniósł w XII Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznym „Krajobrazy Sceny Ludowej” w Czarnem.

 

kaszubki2

 

Zespół „KASZUBKI” zajął w festiwalowej rywalizacji III miejsce w kategorii zespołów śpiewaczych /poza zespołami śpiewaczymi w festiwalu brały też udział kapele ludowe oraz folklorystyczne zespoły pieśni i tańca/.

 

Zajęcie punktowanego miejsca nie było łatwe, gdyż byłyśmy jednym z 25-ciu zespołów biorących udział w konkursie w tej kategorii, a poziom prezentowany przez rywalizujące z nami zespoły był wysoki.

 

kaszubki3

 

kaszubki4

 

kaszubki5

 

 

 

Na festiwalowej scenie – jak w kalejdoskopie – mieniły się barwne stroje regionalne i rozbrzmiewała oryginalna muzyka ludowa. Była to wędrówka przez regiony Polski – od Bałtyku aż po Tatry.

 

Nasz sobotni sukces – to już drugie tak ważne osiągnięcie „KASZUBEK”. Po raz pierwszy miejsce na podium konkursu ogólnopolskiego /również III-cie/ zespół zajął w roku 2014, podczas IV Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Artystycznych z Terenów Wiejskich w Licheniu.

 

Zespół „KASZUBKI”

Danuta Jastrzębska