Koło Gospodyń Wiejskich

CHWASZCZYNO

kaszubki-XIII-zjazd-kaszubskich-spiewakow001

 

W niedzielę, 10 maja 2015 r., Zespół Wokalny KASZUBKI był uczestnikiem wspaniałego wydarzenia, jakim był XIII Zjazd Kaszubskich Śpiewaków w Kosakowie.

 

W zjeździe uczestniczyły chóry i zespoły będące członkami Rady Chórów Kaszubskich. Poza nami w spotkaniu udział wzięły: „Dzwon Kaszubski” z Chyloni, „Lutnia” z Luzina, „Morzanie” z Dębogórza, „Nadolanie” z Nadola, „Strzelenka” z Tuchomia, „Rumianie” z Rumi, Towarzystwo Śpiewacze im. J.Trepczyka z Wejherowa oraz gospodarz tegorocznego spotkania – „Kosakowianie” z Kosakowa.

 

kaszubki-XIII-zjazd-kaszubskich-spiewakow003

 

 kaszubki-XIII-zjazd-kaszubskich-spiewakow005

 

Zespół KASZUBKI uczestniczy w spotkaniach od roku 2008 /członkiem Rady Chórów Kaszubskich jesteśmy od 14 lipca 2007 r./. Dotychczasowe spotkania z udziałem zespołu miały miejsce w: Mechelinkach – 2008 r., Żukowie – 2009 r., Tuchomiu – 2010 r. Rumi – 2011 r., Baninie – 2012 r., Żelistrzewie – 2013 r. i Gniewinie – 2014 r.

 

W roku 2018 zjazd będzie miał miejsce najprawdopodobniej w Chwaszczynie, gdyż zaszczyt goszczenia kaszubskich chórów i zespołów przypadnie KASZUBKOM.

 

kaszubki-XIII-zjazd-kaszubskich-spiewakow007

 

Wydarzenie to było prawdziwą „ucztą dla ucha i ducha” – głównym punktem imprezy był koncert kaszubskich pieśni i piosenek w wykonaniu biorących w zjeździe chórów i zespołów. Po nim nastąpiła część biesiadna.

 

Zjazdy Kaszubskich Śpiewaków są dla wszystkich zrzeszonych w Radzie Chórów Kaszubskich jedyną okazją w ciągu roku do tego, by się lepiej poznać, odetchnąć i mile spędzić czas.

 

Częściej spotykamy się w ramach spotkań roboczych, przygotowujących chóry i zespoły do wspólnych przedsięwzięć, m. in. oprawy muzycznej uroczystości odpustowych w Wejherowie.

 

Okazją do usłyszenia Zjednoczonych Chórów i Zespołów Kaszubskich /z zespołem KASZUBKI w składzie/ będzie Suma Odpustowa na Wejherowskiej Kalwarii w najbliższą niedzielę 17 maja.

 

KASZUBKI – w dniu 17 maja – będzie też można usłyszeć w Chwaszczynie, podczas Kaszubskiej Mszy Świętej o godz. 15.00 /w wykonaniu zespołu oprawa muzyczna Mszy oraz liturgia słowa/, a także podczas Nabożeństwa Majowego przy Krzyżu u p. Jerzego Kreft /w sąsiedztwie żwirowni, na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Sobiesława I/. Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 18.00.

 

Zespół KASZUBKI /D.J./