Koło Gospodyń Wiejskich

CHWASZCZYNO

dotacje

 

 

W dniu 4 lutego br. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert i przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie „Kultura i sztuka w gminie Żukowo w roku 2015" oraz „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w gminie Żukowo w roku 2015". Wcześniej powołano specjalne komisje konkursowe, które opiniowały wnioski i przyznawały środki na zamierzone cele.

 

 

 

Do Komisji Konkursowej z zakresu „Kultura i sztuka w gminie Żukowo w roku 2015" powołano następujące osoby:

1. Sylwia Laskowska Bobula - przedstawiciel Burmistrza - Przewodniczący,
2. Bernadeta Grygier - przedstawiciel Burmistrza,
3. Aleksandra Rogalewska - przedstawiciel Burmistrza,
4. Marek Świeczkowski - osoba reprezentująca organizację pozarządową,
5. Maria Byczkowska - osoba reprezentująca organizację pozarządową.

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Żukowo przyznał dotację podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Kultura i sztuka w gminie Żukowo w roku 2015" w łącznej wysokości 150 000,00 zł. Natomiast podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w gminie Żukowo w roku 2015" przyznał sumę o łącznej wysokości 340 000,00 zł.

 

W zestawieniu o przyznaniu dotacji organizacjom pozarządowym znalazł się podmiot działający w Chwaszczynie.

 

 

1. Kultywowanie lokalnej tradycji- kaszubskiej i pomorskiej mającej istotne znaczenie dla promocji regionu w kraju i zagranicą.

KÓŁKO ROLNICZE
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
W CHWASZCZYNIE
UL. ŻEROMSKIEGO 9,
80-209 CHWASZCZYNO

 

Projekt I: PROMOCJA REGIONU ORAZ KULTURY LUDOWEJ KASZUB W KRAJU POPRZEZ WYJAZD ZESPOŁU WOKALNEGO KGW CHWASZCZYNO KASZUBKI NA III PRZEGLĄD ZESPOŁÓW WOKALNYCH NIECHANOWO 2015 - kwota dotacji 2.000 zł.

 

2. Ochrona kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego, w tym ochrona unikalnych umiejętności artystycznych.

KÓŁKO ROLNICZE
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
W CHWASZCZYNIE
UL. ŻEROMSKIEGO 9,
80-209 CHWASZCZYNO

 

Projekt II: PROWADZENIE I INSTRUKTAŻ KÓŁKA HAFTU KASZUBSKIEGO W CHWASZCZYNIE - kwota dotacji 1.100 zł.


Projekt III: PROWADZENIE I INSTRUKTAŻ WARSZTATÓW RĘKODZIEŁA ARTYSTCZNEGO - kwota dotacji 1.300 zł.

Projekt IV: PROWADZENIE I INSTRUKTAŻ FORMACJI TANECZNEJ KGW CHWASZCZYNO - ROSA - kwota dotacji 2.000 zł.

Projekt V: PROWADZENIE I INSTRUKTAŻ ŻENSKIEJ GRUPY WOKALNEJ „KASZUBKI" W CHWASZCZYNIE - kwota dotacji 3.500 zł.

 

Czytaj więcej: http://chwaszczyno.pl/wiadomosci-wszystkie/aktualnosci/1740-dotacje-dla-organizacji-pozarzadowych-zukowo-2015.html#ixzz3REXhHb8R